جدول برگزاری نمایشگاه های مرتبط با حوزه فرش مبلمان و سایر کفپوش های سنتی


با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران برگزار می شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸

یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

تاریخ شروع:پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۲
تاریخ پایان:دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:expo.ir
تلفن:۰۵۱-۳۸۹۱۱۱۴۴-۵۵
فکس:۰۵۱-۳۵۰۱۸۰۰۰ / ۰۲۱-۸۸۶۸۸۱۷۵
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی: انتهای بلوار وکیل آباد

در بهمن ماه 1398 برگزار می شود ۱۷ آبان ۱۳۹۸

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی و کشوری فرش دستباف یزد

شروع نمایشگاه: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
پایان نمایشگاه: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعات بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
محل برگزاری: یزد، صفائیه , شهرک نمایشگاهی بین المللی
تلفن هماهنگی : ۳-۰۳۵۳۶۲۷۲۰۲۰

آذرماه برگزار می شود ۱۶ آبان ۱۳۹۸

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم

تاریخ شروع نمایشگاه: ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان نمایشگاه: ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: قم، انتهای خیابان امام موسی صدر(خاکفرج) محل دائمی نمایشگاه های استان قم

آذرماه برگزار می‌شود ۱۶ آبان ۱۳۹۸

بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

تاریخ شروع:چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
تاریخ پایان:دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:isfahancarpex.ir
تلفن:۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
فکس:۰۳۱-۳۲۶۰۲۰۰۶
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
تلفن:۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
رایانامه:info@isfahanfair.com
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی اصفهان
نشانی: اصفهان، پل شهرستان، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان

با اجرای شرکت سهامی فرش ایران ۱ شهریور ۱۳۹۸

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۶/۰۳ (۰۸/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ (۰۸/۳۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:incc.ir
تلفن:۲۲۱۴۲۷۳۰
فکس:۲۲۱۴۲۷۴۲
برگزار کننده: مرکز ملی فرش ایران
مجری: شرکت سهامی فرش ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
نشانی: تهران، بزرگراه چمران

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران برگزار می شود ۶ مرداد ۱۳۹۸

ششمین نمایشگاه فرش دستباف کرمانشاه

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ (۰۷/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۰۵/۱۱ (۰۸/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۶ تا ۲۱:۳۰
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:krfair.ir
تلفن:۰۸۳-۳۸۳۸۲۳۰۳
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران ۲ تیر ۱۳۹۸

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف همدان

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۴/۰۲ (۰۶/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۴/۰۸ (۰۶/۲۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۶ تا ۲۲ / جمعه ها:۱۰ تا ۲۲
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:hamedanfair.ir
تلفن:۰۸۱-۳۲۵۴۶۷۴۳
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان
نشانی: میدان عاشورا شهر همدان