| آیا میدانستید بزرگترین‌ فرش جهان در شرکت فرش ایران تولید شده؟

اصیل‌ترین هنر ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس

بر کسی پوشیده نیست که ایران در همه دوران‌ها پرچمدار فرش دستباف جهان بوده و همواره ایران را با نام فرش و فرش را با نام ایران می شناسند و عنوان بافت بزرگترین فرش دستباف جهان هم به نام ایران در کتاب گینس ثبت شده است.
| با اعلام نفرات برگزیده

چهاردهمین المپیاد دانش آموزی فرش برگزار شد

آیین پایانی چهاردهمین المپیاد دانش آموزی فرش روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 به میزبانی استان تهران در مجموعه اردوگاهی امام خمینی ره در لواسان برگزار شد. این المپیاد در سه رشته بافت، رنگرزی و طراحی بود.
استاد حسین الهی قمشه‌ایwww.irancarpet.ir
| آیا میدانستید بزرگترین‌ فرش جهان در شرکت فرش ایران تولید شده؟

اصیل‌ترین هنر ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس

بر کسی پوشیده نیست که ایران در همه دوران‌ها پرچمدار فرش دستباف جهان بوده و همواره ایران را با نام فرش و فرش را با نام ایران می شناسند و عنوان بافت بزرگترین فرش دستباف جهان هم به نام ایران در کتاب گینس ثبت شده است.
| به بهانه 18 مِی روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

ویکتوریا و آلبرت؛ موزه‌ای از بهترین فرش‌های ایرانی

فرش‌های ایرانی زینت بخش بسیاری از موزه‌های مهم جهان است. در این میان، موزه ویکتوریا و آلبرت لندن از جهات گوناگون، از جمله آثار مهم و برجسته، همچنین اهدا کنندگان و حامیان مشهور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.