دومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده-شرکت فرش ایران

درخشش قالی ویست در حراج دوم ۱۴۰۳

در دومین جلسه حراج فرش‌های دستباف کار کرده، از مجموع ۶۳ نوبت برگزاری حراج برای ۷۳ تخته فرش (به متراژ ۲۶۶ متر مربع)، تنها ۸ تخته فرش در ۸ نوبت (به متراژ ۳۹ مترمربع) شانسی برای فروش نداشتند.
۲۳ خرداد ۱۴۰۳/توسط carpadmin
اولین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده-شرکت فرش ایران

اولین حراج ۱۴۰۳ و افزایش قیمت ۶۳۳ درصدی تنها در یک نوبت

اولین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۷ ام خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور ۸۴ تخته فرش (به متراژ ۲۵۳ متر مربع) و صدر نشینی دو تخته فرش برچلو و جوزان به پایان رسید.
۷ خرداد ۱۴۰۳/توسط carpadmin
تصویر شاخص گزارش پنجاه و هفتمین حراج فرش دستباف در شرکت فرش ایران

آخرین حراج سال با درخشش فرش بلوچ به پایان رسید

پنجاه و هفتمین جلسه حراج فرش‌های دستباف کارکرده در 9 ام اسفند ماه 1402 با درخشش یک تخته فرش بلوچ به پایان رسید. در ایستگاه آخر حراج فرش‌های دستباف سال 1402، تعداد ۱۱۳ تخته فرش به متراژ ۳۲۱ مترمربع عرضه شد.
۲۶ اسفند ۱۴۰۲/توسط carpadmin

۶۳۳ درصد افزایش قیمت فقط در یک نوبت

سی و پنجمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در 27 ام آذر ماه 1402 با صدر نشینی یک تخته گلیم ورنی به پایان رسید. در این جلسه تعداد 100 تخته فرش به متراژ 297 متر مربع عرضه و 88 تخته به مساحت 260 متر مربع فروخته شدند.
۲۹ آذر ۱۴۰۲/توسط carpadmin

درخشش گلیم شیراز در حراج سی و چهارم

سی و چهارمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در 20 ام آذر ماه 1402 با درخشش یک تخته گلیم سنندج به پایان رسید. در این جلسه تعداد101 تخته فرش به متراژ 277 متر مربع عرضه شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۲/توسط carpadmin

قالیچه اردکان فرش غافلگیرکننده حراج سی‌ام

سی امین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه 22 آبان 1402 برگزار شد. در این جلسه 72 تخته فرش مجموعا به مساحت 244 مترمربع به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند. میانگین رشد قیمت حراج سی ام از قیمت پایه 59 درصد بود.
۲ آذر ۱۴۰۲/توسط carpadmin
بارگذاری موارد بیشتر