شرکت سهامی فرش ایرانحراج فرش دستبافحراج فرش دستبافشرکت سهامی فرش ایرانحراج فرش دستبافحراج فرش دستباف

بچه ها در حال تجهیز کتابخانه‌اند

به زودی با کافه کتاب اینجاییم

کافه کتاب فرش دستباف
شرکت سهامی فرش ایرانحراج فرش دستبافحراج فرش دستبافشرکت سهامی فرش ایرانحراج فرش دستبافحراج فرش دستباف

بچه ها در حال تجهیز کتابخانه‌اند

به زودی با کافه کتاب اینجاییم

کافه کتاب فرش دستباف
به همت دو تن از دانش‌آموختگان رشته فرشwww.irancarpet.ir
| به مناسبت 8 ماه می؛ زادروز فردریک مارتین

فردریک رابرت مارتین؛ مرد گمشده

سال 1910م که نمایشگاه بزرگ شاهکارهای هنر محمدی در مونیخ بر پا شد، فردریک رابرت مارتین شاید برجسته‌ترین مورخ هنر اسلامی در غرب بود. او کتاب بسیار تأثیرگذار «تاریخ فرش‌های شرقی پیش از 1800م» را نوشته بود؛