ما از میراثِ هنریِ ارزشمند خود الهام می‌گیریم و آن را با نوآوری و آفرینش طرح‌های نفیس و راه حل‌های نوین در هم می‌آمیزیم

 

استراتژی مشتری محور ما بر سه اصل استوار است

 • کیفیت بی نظیر مواد اولیه و بافت
 • قیمت های رقابتی
 • تحویل به موقع سفارشات

اصول و ارزش‌های اعتقادی ما

 • توکل به خداوند قادر متعال
 • صداقت و درستکاری
 • تلاش برای بهبود مداوم
 • احساس تعهد
 • نوآوری و خلاقیت
 • مشارکت و کار گروهی
 • تعالی در کیفیت
 • محوریت مشتری