درباره حراج شرکت سهامی فرش ایران


بیست‌ و سومین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۴ مهر ۱۴۰۲

قالیچه‌های بلوچ صدرنشینان حراج بیست و سوم

در بیست و سومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز سوم مهرماه ۱۴۰۲ تمامی فرش‌ها به طور میانگین با ۱۰۳ درصد رشد از قیمت پایه به فروش رفتند.

بیست‌ و دومین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

فرش کاشان نگین حراج بیست و دوم

بیست و دومین جلسه حراج فرش دستباف در تاریخ ۲۷ ام شهریور ماه ۱۴۰۲ با ۸۴ تخته فرش به پایان رسید.

بیست‌و‌یکمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

قالیچه سیرجان صدر نشین حراج بیست و یکم

بیستمین و یکمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۲۰ ام شهریور ماه ۱۴۰۲ با صدر نشینی قالیچه سیرجان به پایان رسید. در این جلسه ۹۲ تخته انواع دستبافته‌های سنتی در سالن حراج عرضه شد که ۷۷ تخته آن‌ها فروخته شدند.

بیستمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

سمفونی قالیچه بلوچ در حراج بیستم

بیستمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۱۳ام شهریور ماه ۱۴۰۲ با تاخت و تاز یک تخته قالیچه بلوچ با رشد قیمت ۸۶۷ درصدی به نسبت قیمت پایه به پایان رسید.

چهاردهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۴ مرداد ۱۴۰۲

فرش اراک، نگین حراج چهاردهم

حراج فرش دستباف در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه خود را با عرضه ۸۵ تخته فرش به پایان رساند. در این جلسه تعداد ۹ تخته فرش با رشد قیمت دو برابری از قیت پایه به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

سیزدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۳۱ تیر ۱۴۰۲

فرش ملایر، فرش همیشه در اوج

سیزدهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده با ۹۶ تخته فرش در بیست و ششمین روز از تیر ماه ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد. در این جلسه از حراج فرش دستباف ۳ تخته فرش با رشد قیمت دوبرابری به فروش رسیدند

یازدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۲۵ تیر ۱۴۰۲

فرش اراک ، صدرنشین حراج دوازدهم

دوازدهمین جلسه حراج فرش دستباف کار کرده در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۴۰۲ با ۶۲ نوبت و عرضه ۹۳ تخته فرش به کار خود پایان داد.

یازدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۱۶ تیر ۱۴۰۲

درخشش فرش نایین در حراج یازدهم

این جلسه حراج در مجموع دو نیمه برگزار و تعداد ۱۰۵ تخته فرش دستباف به متراژ ۳۳۴ مترمربع عرضه شد. از مجموع این ۱۰۵ تخته فرش دستباف، ۸۷ تخته فرش در ۵۰ نوبت با مساحت ۲۲۹ مترمربع فروخته شدند.

دهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۸ تیر ۱۴۰۲

دو قالی اطراف بر قله حراج دهم

دهمین جلسه حراج فرش دستباف کار کرده در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ در ۶۳ نوبت با عرضه ۱۰۴ تخته فرش به کار خود پایان داد. در این جلسه ۸۴ تخته انواع دستبافته‌های سنتی به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

نهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۳ تیر ۱۴۰۲

درخشش دو فرش شیراز در حراج نهم

نهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در مجموع دو نیمه با ۸۲ تخته فرش در ۵۹ نوبت با متراژ ۳۰۲ مترمربع به کار خود پایان داد.این در حالی است که حراج فرش دست دوم روزهای کم رونقی را سپری می کند.