درباره حراج شرکت سهامی فرش ایران


حراج سی و یکم برگزار شد ۱۷ آذر ۱۴۰۱

رکورد بی سابقه قالی کاشان با رشد ۶ برابری!

سی و یکمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده ۱۴ آذر ۱۴۰۱ با عرضه ۳۱۲ متر مربع انواع فرش برگزار شد. در این جلسه یک تخته قالی ۹ متری کاشان به بیش از ۶ برابر قیمت پایه فروخته شد.

بازگشت رونق به حراج فرش ۸ آذر ۱۴۰۱

شیراز، رکورددار حراج سی‌ام

هفتم آذرماه اولین جلسه حراج آذرماه ۱۴۰۱ با عرضه ۱۰۸ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۹۸ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها با میانگین نسبت رشد ۶۵ درصد از قیمت پایه فروخته شدند.

شرکت فرش ایران برگزار می‌کند ۲ آذر ۱۴۰۱

مزایده عمده فرش دستباف

شرکت فرش ایران از تاریخ ۵ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ مزایده فرش دستباف به صورت عرضه پالتی برگزار می‌کند. شرکت در این مزایده با ارائه پیشنهاد مکتوب و در پاکت دربسته انجام خواهد شد.

با عرضه 268 مترمربع انواع فرش دستباف ۱ آذر ۱۴۰۱

حراج بیست و نهم به کام فرش بختیار شد

بیست و نهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران در ۵۵ نوبت روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه یک تخته فرش ذرع و نیم بختیار رکورد دار شد

با فروش 74 تخته انواع فرش دستباف ۳۰ آبان ۱۴۰۱

حراج بیست و هشتم برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده ۲۳ آبان ۱۴۰۱ با عرضه ۳۴۸ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۲۹۵ متر از فرش‌های عرضه شده به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

با عرضه 125 تخته انواع فرش دستباف ۱۸ آبان ۱۴۰۱

حراج بیست و هفتم با قالی کاشان گرم شد

بیست و هفتمین جلسه حراج فرش دستباف ۱۶ آبان ۱۴۰۱ با عرضه ۳۹۶ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۷۸ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها از قیمت پایه فروخته شدند.

از میان 130 تخته فرش عرضه شده ۱۰ آبان ۱۴۰۱

فرش ماهی شیراز رکورددار حراج بیست و ششم

بیست و ششمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده با عرضه ۲۹۷ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی نهم آبان ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۷۱ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

با عضه 131 تخته انواع دستبافته‌های سنتی ۳ آبان ۱۴۰۱

حراج بیست و پنجم به نام بلوچ رقم خورد

جلسه ۲۵ حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش روز دوشنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۱ با عرضه ۳۳۷ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۷۵ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

با عرضه 320 متر مربع انواع دستبافته‌های سنتی ۲۷ مهر ۱۴۰۱

قالیچه حسین آباد رکورد دار حراج بیست و چهارم

بیست و چهارمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران روز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۸۹ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برای فروش به بالاترین پیشنهاد چوب خورد.

بیست و سومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده برگزار شد ۱۹ مهر ۱۴۰۱

روز درخشش گبه‌ها

بیست و سومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ با عرضه ۱۰۲ تخته فرش دستباف برگزار شد. در این جلسه بیش از نیمی از فرش‌های عرضه شده فروخته شدند.