درباره حراج شرکت سهامی فرش ایران


آنچه در حراج سال 1401 رخ داد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

حراج فرش ایران در یک نگاه

حراج فرش دستباف کارکرده در سال ۱۴۰۱ دوشنبه‌های جذابی را در دفتر مرکزی شرکت فرش ایران رقم زد. در این یادداشت گزارش مختصری از آنچه در مجموع ۳۸ جلسه آن رخ داد، ارائه شده است.

با عرضه 385 مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

آخرین حراج سال ۱۴۰۱ برگزار شد

چهل و هشتمین جلسه حراج سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه ۱۵ اسفند بین ساعت ۱۶ تا ۱۸ با استقبال گرم تجار و علاقمندان فرش دستباف برگزار شد. در این جلسه ۱۳۲ تخته انواع فرش دستباف عرضه شد.

چهل و هفتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده برگزار شد ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

حراج فرش به گام‌های پایانی رسید

چهل و هفتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در ۶۵ نوبت برگزار شد. در این جلسه ۶۷ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند و به صورت میانگین فرش‌های فروخته شده ۲۲ درصد رشد از قیمت پایه داشتند.

در روزی که 64 تخته فرش فروخته شد ۹ اسفند ۱۴۰۱

یک جفت قالی کاشان؛ پیروزِ حراج ۴۶

چهل و ششمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ در ۵۳ نوبت با عرضه ۸۰ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه به صورت میانگین فرش‌های فروخته شده ۳۲ درصد رشد از قیمت پایه داشتند.

دومین حراج اسفند 1401 برگزار شد ۴ اسفند ۱۴۰۱

حراج چهل و پنجم به نام گلیم

چهل و پنجمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ در ۶۱ نوبت برگزار شد. در این جلسه ۶۸ تخته فرش فروخته شد که به صورت میانگین ۲۶ درصد رشد از قیمت پایه داشتند.

با عرضه 142 تخته انواع دستبافته‌های سنتی ۲ اسفند ۱۴۰۱

اراک، شهرضا، گلیم فاتح حراج چهل و چهارم شدند

چهل و چهارمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه یکم اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۱۴۲ تخته انواع دستبافته‌های سنتی به مساحت ۳۲۹ مترمربع عرضه شد که از این بین ۱۲۸ تخته فروخته شد.

در روز کم فروغ حراج ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

۴۸ تخته فرش در حراج چهل و سوم فروخته شد

چهل و سومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با عرضه ۷۸ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه که نسبت فرش‌های فروخته نشده قابل توجه بود ۴۸ فرش فروخته شد.

48 تخته فرش فروخته شد ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

حراج چهل و دوم با رکورد داری قالی خارجی

چهل و دومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ با عرضه ۷۰ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۴۸ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

چهارشنبه 19 بهمن 1401 ۲۱ بهمن ۱۴۰۱

حراج چهل و یکم برگزار شد

چهل و یکمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت فرش ایران برگزار شد. در این جلسه ۱۰۲ تخته فرش دستباف عرضه شد که ۸۰ تخته از آن‌ها به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

با عرضه 244 مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

چله حراج فرش برگزار شد

چهلمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۶۱ نوبت و عرضه ۸۵ تخته انواع دستبافته‌های سنتی کارکرده روز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۷۸ تخته فرش به مساحت ۲۲۰ مترمربع به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.