مقالات با موضوع بازاریابی و تبلیغات فرش دستباف


بازار فرش خاورمیانه از نگاه کورت اردمان ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

خرید فرش دستباف هنر است

هنگامی که سردبیران نشریه از من درخواست کردند که این مقاله را بنویسم، چنین نوشته‌ای در ذهنشان نبود. آنچه آنان می‌خواستند راهنمای تصویری کوچکی درباره چگونگی خرید فرش بود؛ اما این مقاله چنین چیزی نیست.