تهران

فروشگاه مرکزی: فردوسی


 • مدیر فروشگاه: آقای مهدی حضرتی
 • نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبه روی خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۳۵۷ (پارکینگ اختصاصی رایگان)
 • کدپستی: ۱۱۴۵۶۱۵۶۱۵
 • تلفن تماس: ۰۲۱۵۴۶۳۷ داخلی ۱۱۷
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۱۹:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰

تهران

فروشگاه قائم مقام


 • مدیر فروشگاه: آقای منصور رسولی
 • نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی حد فاصل خیابان مطهری و بهشتی نبش کوچه چهارم، پلاک ۱۴۳
 • کدپستی: ۱۵۸۶۸۳۳۳۱۱
 • تلفن تماس: ۰۲۱۴۲۵۸۴۶۵۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۱۹:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات: ۹:۱۵ تا ۱۷:۰۰

تهران

فروشگاه تجریش


 • نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، پلاک ۳۱۶۱

این فروشگاه به زودی در آیین مشخصی افتتاح می شود. از شکیبایی شما متشکریم

تهران

فروشگاه شهروند


 • مدیر فروشگاه: آقای رحیم صدیق
 • نشانی: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، فاز یک، انتهای بلوار ایران زمین، روبروی مجتمع سینا، فروشگاه زنجیره ای شهروند، طبقه دوم
 • تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۳۶۰۷۳۲
 • ساعات بازدید ۹:۰۰ تا ۲۱:۳۰

کرج


 • مدیر فروشگاه: آقای قاسم نداف
 • نشانی: میدان استاندارد – بسمت شهرک شیخ سعدی- جنب اداره گذر نامه
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۸۰۰۰۱۶
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه ۸:۴۵ تا ۱۹:۳۰ – جمعه‌ها ۹:۱۵ تا ۱۴:۰۰

اراک


 • مدیر فروشگاه: آقای محسن شفیقی
 • نشانی: سه راه ابوذر – خیابان شورا
 • کدپستی: ۳۸۱۴۱۵۴۶۵۸
 • تلفن تماس: ٠٨٦٣٢٢٢٨٠٢٨
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

اصفهان


 • مدیر فروشگاه: آقای مسعود فضائلی
 • نشانی: میدان شهدا- چهار باغ پائین – کوچه حق وردی
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۳۱۳۴۴۷۹۵۸۸
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

بیرجند


 • مدیر فروشگاه: آقای حامد اصلی
 • نشانی: بلوار پاسداران – نبش پاسداران ۲۳و۲۱
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۴۶۵۶۱۱
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح ها ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

تبریز


 • مدیر فروشگاه: آقای رضا پوررضا
 • نشانی: میدان دانش سرا ابتدای خیابان خاقانی روبه روی پارکینگ طبقاتی سهند
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۴۱۳۵۲۳۵۰۹۵
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح ها ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

شهرکرد


 • مدیر فروشگاه: آقای کامران متقی
 • نشانی: خیابان تختی – بعد از مسجد امام سجاد (ع)-کوچه ۲۴
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۳۸۳۲۲۵۷۴۳۵
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

سنندج


 • مدیر فروشگاه: آقای بهرام احترامی
 • نشانی: انتهای خیابان اردلان – بالاتر از آموزش و پرورش ناحیه ۲
 • کدپستی: ۶۶۱۹۶۷۳۳۸۱
 • تلفن تماس: ۳۳۱۶۴۸۶۰-۰۸۷
 • نمابر: ۳۳۱۶۶۳۵۷-۰۸۷
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

کرمانشاه


 • مدیر فروشگاه: آقای تقی ملکشاهی
 • نشانی: چهار راه گلستان – بطرف کمربندی -بلوار شهید اجاقی – پلاک ۳۲
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۸۳۳۸۴۴۲۷۲۹
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مشهد


 • مدیر فروشگاه: آقای علی کاوسیان
 • نشانی: آزاد شهر – نبش امامت ۴۶
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۵۱۳۶۰۵۹۶۴۲
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح ها ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

همدان


 • مدیر فروشگاه: آقای مهدی ایزدی
 • نشانی: بلوار مدنی – بلوار ۱۵ فروردین – بعد از سازمان بازرگانی
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۲۶۲۷۷۲
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

یاسوج


 • مدیر فروشگاه: آقای حبیب اله سالاری حمزه خانی
 • نشانی: بلوار ۶۰ متری- امام خمینی – پائین تر از هتل ارم – گلستان۳-پلاک ۱۷
 • کدپستی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • تلفن تماس: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان بهمن): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | عصرها تعطیل است– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (اسفندماه): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح‌ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | عصرها از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

کرمان


 • مدیر فروشگاه: آقای امید باغبان عباسی
 • نشانی: کرمان.بلوارجمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان، روبروی هتل پارس.
 • کدپستی: ۷۶۱۹۶۱۳۶۱۱
 • تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۱۲۶۸۹۲
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰– جمعه‌ها و تعطیلات: تعطیل است
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰– جمعه‌ها و تعطیلات صبح ها ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰