تهران

فروشگاه مرکزی: فردوسی


 • مدیر فروشگاه: آقای مهدی حضرتی
 • نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبه روی خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۳۵۷ (پارکینگ اختصاصی رایگان)
 • کدپستی: ۱۱۴۵۶۱۵۶۱۱
 • تلفن تماس: ۰۲۱۵۴۶۳۷ داخلی یک | پشتیبانی در پیام رسان‌های اینترنتی با شماره ۰۹۱۲۱۲۱۲۷۰۰
 • ساعات بازدید (از ۱۴ فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۸:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۸:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۸:۰۰

تهران

فروشگاه قائم مقام


 • مدیر فروشگاه: آقای منصور رسولی
 • نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی حد فاصل خیابان مطهری و بهشتی نبش کوچه چهارم، پلاک ۱۴۳
 • کدپستی: ۱۵۸۶۸۳۳۳۱۱
 • تلفن تماس: ۰۲۱۴۲۵۸۴۶۵۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

کرج


 • مدیر فروشگاه: آقای قاسم نداف
 • نشانی: میدان استاندارد – بسمت شهرک شیخ سعدی- جنب اداره گذر نامه
 • تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۸۰۰۰۱۶
 • ساعات بازدید از ابتدای فروردین تا پایان شهریور: شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۱۹:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد) ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید از ابتدای مهر تا پایان اسفند: شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۱۸:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد) ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

اراک


 • مدیر فروشگاه: آقای محسن شفیقی
 • نشانی: سه راه ابوذر – خیابان شورا
 • کدپستی: ۳۸۱۴۱۵۴۶۵۸
 • تلفن تماس: ٠٨٦٣٢٢٢٨٠٢٨
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

اصفهان


 • مدیر فروشگاه: آقای مسعود فضائلی
 • نشانی: میدان شهدا- چهار باغ پائین – کوچه حق وردی
 • تلفن تماس: ۰۳۱۳۴۴۷۹۵۸۸
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

بیرجند


 • مدیر فروشگاه: آقای حامد اصلی
 • نشانی: بلوار پاسداران – نبش پاسداران ۲۳و۲۱
 • تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۴۶۵۶۱۱
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

تبریز


 • مدیر فروشگاه: آقای رضا پوررضا
 • نشانی: میدان دانش سرا ابتدای خیابان خاقانی روبه روی پارکینگ طبقاتی سهند
 • تلفن تماس: ۰۴۱۳۵۲۳۵۰۹۵
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

کرمانشاه


 • مدیر فروشگاه: آقای تقی ملکشاهی
 • نشانی: چهار راه گلستان – بطرف کمربندی -بلوار شهید اجاقی – پلاک ۳۲
 • تلفن تماس: ۰۸۳۳۸۴۴۲۷۲۹
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

سنندج


 • مدیر فروشگاه: آقای بهرام احترامی
 • نشانی: انتهای خیابان اردلان – بالاتر از آموزش و پرورش ناحیه ۲
 • کدپستی: ۶۶۱۹۶۷۳۳۸۱
 • تلفن تماس: ۳۳۱۶۴۸۶۰-۰۸۷
 • نمابر: ۳۳۱۶۶۳۵۷-۰۸۷
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

همدان


 • مدیر فروشگاه: آقای مهدی ایزدی
 • نشانی: بلوار مدنی – بلوار ۱۵ فروردین – بعد از سازمان بازرگانی
 • تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۲۶۲۷۷۲
 • ساعات بازدید: شنبه تا پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

  این فروشگاه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

مشهد


 • مدیر فروشگاه: آقای علی کاوسیان
 • نشانی: آزاد شهر – نبش امامت ۴۶
 • تلفن تماس: ۰۵۱۳۶۰۵۹۶۴۲
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

کرمان


 • مدیر فروشگاه: آقای امید باغبان عباسی
 • نشانی: کرمان.بلوارجمهوری اسلامی، بعد از چهار راه فرهنگیان، روبروی هتل پارس.
 • کدپستی: ۷۶۱۹۶۱۳۶۱۱
 • تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۱۲۶۸۹۲
 • ساعات بازدید (از ابتدای فروردین تا پایان شهریور): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای مهر تا پایان دی): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ساعات بازدید (از ابتدای بهمن تا پایان اسفند): شنبه تا پنجشنبه صبح‌ها از ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | عصر از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه‌ها و تعطیلات (اعیاد): ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰