نظر شما مهم است

لطفا با تکمیل فرم این برگه ما را در ارتقا کیفیت محصولات و ارائه بهتر خدمات یاری فرمایید. ما در شرکت فرش ایران سعی می‌کنیم نظرات شما را برای ارائه خدمات مناسب‌تر به کار ببندیم.

شرکت سهامی فرش ایران