• منشور شرکت سهامی فرش ایران

  در عرصه تولید و تجارت

 • منشور شرکت سهامی فرش ایران

  در عرصه تولید و تجارت

 • منشور شرکت سهامی فرش ایران

  در عرصه تولید و تجارت

 1. ترویج کیفیت و اصالت در نقش و رنگ و بافت مناطق تولید فرش
 2. رعایت استانداردهای علمی در فرایند تولید فرش
 3. تولید فرش های نفیس با هدف حفظ و ارتقاء اعتبار جهانی فرش ایران
 4. تولید، عرضه و ضمانت فرش‌های مرغوب
 5. حفظ ویژگی‌های سنتی و هنری فرش و اهتمام در استفاده از شیوه‌های نوین در تولید
 6. تلاش برای تامین رضایت مشتری
 7. رعایت حقوق مادی و معنوی مشتری، قبل و بعد از خرید فرش
 8. پرهیز از تجمل گرایی و حذف هزینه‌های غیر ضروری به منظور کاهش قیمت تمام شده و تعیین بهاء مناسب برای ارائه فرش‌های تولیدی
 9. اطلاع رسانی دقیق از کیفیت و وضعیت فرش‌های عرضه شده به مشتریان
 10. پاسخگویی و قبول مسئولیت در قبال محصولات عرضه شده
 11. توجه و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی
 12. عرضه فرش‌های سایر تولید کنندگان با نظر کارشناسی شرکت