گفت و گو با اهالی فرش دستباف


گفت و گو با فاطمه حاج جمهوری‌زاده بانوی قالیباف ۱ آذر ۱۳۹۸

فرش‌بافی دشمن آلزایمر است!

فاطمه حاج جمهوری‌زاده بانویی قالی‌باف است که هر جا رفته زنان پرده‌نشین را به هنرمندانی چیره‌دست در هنر قالی‌بافی بدل کرده است. او بانویی قالی‌باف و البته مدرس قالی و قالیچه‌بافی است.

گفت و گو با مجتبی راشدی رفوگری که 37 سال سابقه کار دارد ۲ آبان ۱۳۹۸

هنر ما در دیده‌نشدن است!

رفوگری کار پررنجی است. امروز کسی به رنج و سختی تن نمی‌دهد. بیشتر مردم دنبال کار آسان و پردرآمد هستند.این پینه‌ها دیگر زخم نیست که پاک شود. سال‌هاست که با من است. آخر کار رفوگری همین است. تو فقط همین یک جمله را بنویسی حجت را تمام کرده‌ای.