تقویم نمایشگاهی ۶ مرداد ۱۳۹۸

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران برگزار می شود

ششمین نمایشگاه فرش دستباف کرمانشاه

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ (۰۷/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۰۵/۱۱ (۰۸/۰۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۶ تا ۲۱:۳۰
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:krfair.ir
تلفن:۰۸۳-۳۸۳۸۲۳۰۳
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

کلمات کلیدی: