تقویم نمایشگاهی ۲۲ آبان ۱۳۹۸

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران بهمن 1398 برگزار می شود

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف شیراز

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ (۰۲/۰۹/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۱۱/۲۵ (۰۲/۱۴/۲۰۲۰)
زمان بازدید:۱۶ الی ۲۱
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:farsfair.ir
تلفن:۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:۰۷۱-۳۶۲۰۰۰۴۷
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
نشانی: شیراز، شهرک گلستان، بلوار دهخداشـرکت نمایشگاه های بین المللی استان فـارس

کلمات کلیدی:

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارسwww.irancarpet.ir