تقویم نمایشگاهی ۲۲ آبان ۱۳۹۸

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران برگزار می شود

یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

تاریخ شروع:پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۲
تاریخ پایان:دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:expo.ir
تلفن:۰۵۱-۳۸۹۱۱۱۴۴-۵۵
فکس:۰۵۱-۳۵۰۱۸۰۰۰ / ۰۲۱-۸۸۶۸۸۱۷۵
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
نشانی: انتهای بلوار وکیل آباد

کلمات کلیدی:

یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف مشهدwww.irancarpet.ir