تقویم نمایشگاهی ۲۲ آبان ۱۳۹۸

با مشارکت فعال شرکت سهامی فرش ایران برگزار می شود

دوازدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش اراک

تاریخ شروع:سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۲ (۰۲/۱۱/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:يكشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ (۰۲/۱۶/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:arak-fair.com
تلفن:۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۱
فکس:۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۰
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک
نشانی: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

کلمات کلیدی: