تقویم نمایشگاهی ۱ شهریور ۱۳۹۸

با اجرای شرکت سهامی فرش ایران

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۶/۰۳ (۰۸/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ (۰۸/۳۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:incc.ir
تلفن:۲۲۱۴۲۷۳۰
فکس:۲۲۱۴۲۷۴۲
برگزار کننده: مرکز ملی فرش ایران
مجری: شرکت سهامی فرش ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
نشانی: تهران، بزرگراه چمران