حراج


بیستمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

سمفونی قالیچه بلوچ در حراج بیستم

بیستمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۱۳ام شهریور ماه ۱۴۰۲ با تاخت و تاز یک تخته قالیچه بلوچ با رشد قیمت ۸۶۷ درصدی به نسبت قیمت پایه به پایان رسید.

چهاردهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۴ مرداد ۱۴۰۲

فرش اراک، نگین حراج چهاردهم

حراج فرش دستباف در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه خود را با عرضه ۸۵ تخته فرش به پایان رساند. در این جلسه تعداد ۹ تخته فرش با رشد قیمت دو برابری از قیت پایه به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

سیزدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۳۱ تیر ۱۴۰۲

فرش ملایر، فرش همیشه در اوج

سیزدهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده با ۹۶ تخته فرش در بیست و ششمین روز از تیر ماه ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد. در این جلسه از حراج فرش دستباف ۳ تخته فرش با رشد قیمت دوبرابری به فروش رسیدند

یازدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۲۵ تیر ۱۴۰۲

فرش اراک ، صدرنشین حراج دوازدهم

دوازدهمین جلسه حراج فرش دستباف کار کرده در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۴۰۲ با ۶۲ نوبت و عرضه ۹۳ تخته فرش به کار خود پایان داد.

یازدهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۱۶ تیر ۱۴۰۲

درخشش فرش نایین در حراج یازدهم

این جلسه حراج در مجموع دو نیمه برگزار و تعداد ۱۰۵ تخته فرش دستباف به متراژ ۳۳۴ مترمربع عرضه شد. از مجموع این ۱۰۵ تخته فرش دستباف، ۸۷ تخته فرش در ۵۰ نوبت با مساحت ۲۲۹ مترمربع فروخته شدند.

دهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۸ تیر ۱۴۰۲

دو قالی اطراف بر قله حراج دهم

دهمین جلسه حراج فرش دستباف کار کرده در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ در ۶۳ نوبت با عرضه ۱۰۴ تخته فرش به کار خود پایان داد. در این جلسه ۸۴ تخته انواع دستبافته‌های سنتی به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

نهمین جلسه حراج سال 1402 برگزار شد. ۳ تیر ۱۴۰۲

درخشش دو فرش شیراز در حراج نهم

نهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در مجموع دو نیمه با ۸۲ تخته فرش در ۵۹ نوبت با متراژ ۳۰۲ مترمربع به کار خود پایان داد.این در حالی است که حراج فرش دست دوم روزهای کم رونقی را سپری می کند.

در روزی که 47 تخته فرش فروخته شد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

فرش سمنان در حراج هشتم خوش درخشید

هشتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۶۲ نوبت (۹۴ تخته – ۳۵۹ مترمربع) روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ پس از یک هفته تعطیلی برگزار شد. در این جلسه ۴۷ تخته فرش به مساحت ۱۶۷ مترمربع به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

هفتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده برگزار شد ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

گلبارانی از فرش‌های ترکمن

هفتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در هشتمین روز از خردادماه ۱۴۰۲ با عرضه ۹۹ تخته انواع دستبافته‌های سنتی مناطق مختلف ایران برگزار شد که فرش‌های عرضه شده در ۵۰ نوبت به پیشنهادهایی بالاتر از قیمت پایه فروخته شدند.

90 تخته فرش دستباف در حراج ششم عرضه شد ۴ خرداد ۱۴۰۲

درخشش‌ سیرجان و شیراز در حراج ششم

ششمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در اولین روز از خردادماه ۱۴۰۲ با ۹۰تخته فرش برگزار شد در این رویداد هفتگی ۶۸ تخته فرش در ۶۲ نوبت ‍‍‍‍‍‍پیشنهاد قیمت بالاتر را ثبت کردند و مجموع ۲۲ تخته فرش شانس فروش پیدا نکردند.