حراج


آخرین حراج تابستان 1401 برگزار شد ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

پنج‌شیر در حراج بیست و یکم

دوشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱ بیست و یکمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران برگزار شد. در این جلسه ۱۰۷ تخته انواع دستبافته‌های سنتی به مساحت ۳۲۸ مترمربع عرضه شد.

پنج شیر در حراج بیست و یکم

حراج فرش دستباف به گام بیستم رسید ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

دو تخته فرش شیراز رکوردار حراج بیستم

بیستمین جلسه حراج فرش دستباف با میدان داری دو تخته فرش دستباف شیراز روز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه از حراج ۲۹۵ متر مربع انواع فرش دستباف در ۵۶ نوبت عرضه شد

عرضه 99 تخته فرش دستباف کارکرده در حراج نوزدهم ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

قالیچه بختیار فاتح حراج نوزدهم

نوزدهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ با عرضه ۳۷۰ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۶۹ تخته فرش فروخته شد.

340 مترمربع فرش در حراج هجدهم عرضه شد ۹ شهریور ۱۴۰۱

در حراج هجدهم ۱۹۹ متر فرش دستباف فروخته شد

دوشنبه هفتم شهریور ۱۴۰۱ هجدهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۵۶ نوبت با عرضه ۸۷ تخته انواع فرش دستباف برگزار شد. در این جلسه ۵۳ تخته فرش دستباف به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

در روز کم فروغ حراج فرش دستباف ۱ شهریور ۱۴۰۱

بیجار و ترکمن صدرنشین حراج هفدهم

هفدهمین حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ طبق روال دوشنبه هر هفته برگزار شد. در این جلسه ۱۱۵ تخته انواع دستبافته‌های سنتی در ۶۲ نوبت عرضه شد.

دوشنبه بازار شرکت فرش به گام شانزدهم رسید ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

درخشش یک جفت کناره اردبیل در حراج شانزدهم

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ پس از یک هفته تعطیلیِ حراج، شانزدهمین جلسه این رویداد جذاب فرشی در محل سالن حراج شرکت فرش برگزار شد. در این جلسه ۷۶ تخته فرش به مساحت ۲۷۷ متر مربع عرضه شد.

عرضه 385 متر فرش در دومین حراج مرداد ماه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

ذرع و نیم بیرجند فاتح حراج پانزدهم

پانزدهمین جلسه حراج فرش دستباف در ۶۴ نوبت و عرضه ۹۲ تخته انواع فرش دستباف روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۶۸ تخته فرش به مساحت ۲۴۷ متر مربع به بالاترین پیشنهادها فروخته شد.

پانزدهمین جلسه حراج فرش دستباف

اولین حراج مرداد 1401 برگزار شد ۴ مرداد ۱۴۰۱

عرضه ۱۰۱ تخته فرش در حراج چهاردهم

چهاردهمین حراج فرش دستباف کارکرده شرکت سهامی فرش ایران روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ با عرضه ۳۸۶ متر مربع انواع دستبافته‌های سنتی در محل دفتر مرکزی شرکت فرش برگزار شد.

عرضه 101 تخته فرش دستباف در حراج سیزدهم ۲۱ تیر ۱۴۰۱

بختیارهای زیبا در حراج سیزدهم

سیزدهمین جلسه حراج فرش دستباف در ۵۶ نوبت با عرضه ۱۰۱ تخته انواع فرش دستباف روز دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور اهالی محترم بازار و علاقمندان به فرش دستباف در سالن حراج شرکت فرش برگزار شد

دوشنبه بازار فرش ایران به گام دوازدهم رسید ۱۴ تیر ۱۴۰۱

درخشش قالی لُری در حراج دوازدهم

دوازدهمین جلسه حراج سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه ۱۳ تیرماه در ۵۵ نوبت برگزار شد. در این جلسه ۷۶ تخته انواع فرش دستباف با مساحت ۱۸۸ مترمربع به بالاترین پیشنهاد‌ها از قیمت پایه فروخته شد.