حراج


بیش از 300 مترمربع انواع فرش در حراج سی و نهم عرضه شد ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

قالیچه شهرضا، فاتح حراج سی و نهم

سی و نهمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده روز دوشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ با عرضه ۷۷ تخته انواع دست‌بافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۶۶ تخته فرش به صورت میانگین با رشد ۵۰ درصد از قیمت پایه فروخته شدند.

در روزی که انتظارها برآورده نشد ۶ بهمن ۱۴۰۱

قالی اراک فاتح حراج سی و هشتم شد

سی و هشتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران روز دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ با عرضه ۳۰۸ مترمربع انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۲۲۰ متر فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

حراج سی و هفتم برگزار شد ۲۷ دی ۱۴۰۱

میدان‌داری فرش دستباف همدان

سی و هفتمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران با عرضه ۸۱ تخته انواع دستبافته‌های سنتی روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه ۷۳ تخته فرش به بالاترین پیشنهاد فروخته شد.

سی و ششمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده برگزار شد ۲۰ دی ۱۴۰۱

قالی کاشان خوش درخشید

حراج فرش دستباف کارکرده شرکت فرش ایران به گام سی و ششم رسید. در این جلسه که شامگاه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد ۷۲ تخته انواع دستبافته‌های سنتی به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

عرضه 290 مترمربع انواع فرش دستباف در حراج 35 ۱۳ دی ۱۴۰۱

قالیچه بلوچ ستاره حراج سی و پنجم

سی و پنجمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۶۲ نوبت با عرضه ۹۲ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. این جلسه شامگاه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ با فروش ۲۶۰ مترمربع انواع فرش دستباف به کار خود پایان یافت.

در حراج سی و چهارم یک تخته ذرع و نیم تبریز خوش درخشید ۱۰ دی ۱۴۰۱

روزی روزگاری قالی تبریز

سی و چهارمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده پنجم دی ماه ۱۴۰۱ با عرضه ۸۶ تخته انواع فرش دستباف برگزار شد که در ۲۳ نوبت فرش‌های عرضه شده به بیش از دو برابر قیمت پایه فروخته شدند و یک تخته قالی تبریز رکوردار شد.

با ثبت رکورد رشد 79 درصدی از قیمت پایه در حراج فرش ۲۹ آذر ۱۴۰۱

بازگشت رونق به دوشنبه بازار فرش ایران

سی و سومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده با ثبت رکوردی کم سابقه روز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه به صورت میانگین فرش‌های فروخته شده با رشد ۷۹ درصدی از قیمت پایه فروخته شدند.

سی و دومین جلسه حراج فرش دستباف برگزار شد ۲۲ آذر ۱۴۰۱

قالی کردی در حراج فرش خوش درخشید

سی و دومین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۶۳ نوبت روز دوشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت فرش ایران برگزار شد. در این جلسه ۶۲ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها فروخته شدند.

حراج سی و یکم برگزار شد ۱۷ آذر ۱۴۰۱

رکورد بی سابقه قالی کاشان با رشد ۶ برابری!

سی و یکمین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده ۱۴ آذر ۱۴۰۱ با عرضه ۳۱۲ متر مربع انواع فرش برگزار شد. در این جلسه یک تخته قالی ۹ متری کاشان به بیش از ۶ برابر قیمت پایه فروخته شد.

بازگشت رونق به حراج فرش ۸ آذر ۱۴۰۱

شیراز، رکورددار حراج سی‌ام

هفتم آذرماه اولین جلسه حراج آذرماه ۱۴۰۱ با عرضه ۱۰۸ تخته انواع دستبافته‌های سنتی برگزار شد. در این جلسه ۹۸ تخته فرش به بالاترین پیشنهادها با میانگین نسبت رشد ۶۵ درصد از قیمت پایه فروخته شدند.