رویدادها ۱۶ آبان ۱۳۹۸

در آیین بزرگداشت سه تن از استادان فرش دستباف صورت می گیرد

تجلیل از پیشکسوت شرکت سهامی فرش ایران

از استاد محسن محسنی پیشکسوت شرکت سهامی فرش ایران در آیین ویژه ای تجلیل و قدردانی می شود. این آیین روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شماره ۱ نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

از استاد محسن محسنی پیشکسوت شرکت سهامی فرش ایران در آیین ویژه ای تجلیل و قدردانی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی فرش ایران، آیین بزرگداشت سه تن از اساتید فرش دستباف ایران، خانم شیرین صور اسرافیل و آقایان محسن محسنی و احمد دانشگر یک شنبه ۱۹ آبان با همکاری مرکز ملی فرش دستباف ایران، پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گروه هنر شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
سخنرانان این آیین خانم فرشته دستپاک، دکتر بهروز عمرانی، دکتر سید عبدالمجید شریف زاده، دکتر بیژن اربابی و اساتید شیرین صوراسرافیل، محسن محسنی و احمد دانشگر می باشند.


زمان: یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
نشانی: تهران، خیابان سئول، سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران