یزد


با هدف آشنایی مصرف کنندگان با زیلوی اصیل و مرغوب ۲۳ تیر ۱۳۹۹

نخستین جشنواره ملی زیلوی برتر برگزار می‌شود

جشنواره زیلوی برتر به همت خوشه زیلو و با همراهی نهادهای پشتیبان در مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی مصرف کنندگان با زیلوی اصیل و تشویق تولید کنندگان به عرضه زیلوی با کیفیت است.

رییس شعبه یزد شرکت سهامی فرش ایران ۱۳ تیر ۱۳۹۹

تولید فرش با قدرت ادامه دارد

محمود بهرامی دانش‌آموخته رشته فرش و رییس شعبه یزد شرکت سهامی فرش ایران معتقد است در شرایط فعلی علاوه بر لزوم بهره‌مندی حمایت‌ از سوی دولت، بهترین راه برای عبور از بحران، حفظ سطح تولید فرش دستباف است.

در بهمن ماه 1398 برگزار می شود ۱۷ آبان ۱۳۹۸

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی و کشوری فرش دستباف یزد

شروع نمایشگاه: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
پایان نمایشگاه: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعات بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
محل برگزاری: یزد، صفائیه , شهرک نمایشگاهی بین المللی
تلفن هماهنگی : ۳-۰۳۵۳۶۲۷۲۰۲۰