همدان


29 تیرماه تا 4 مرداد ماه 1399 ۱۷ تیر ۱۳۹۹

هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلو فرش همدان

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران برگزار خواهد شد


تاریخ شروع: ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹
تاریخ پایان: ۴ مردادماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: همدان – میدان عاشورا، محل نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان
تلفن ستاد اجرایی: ۰۸۱۳۲۵۴۶۷۴۳
تارنما: www.hamedanfair.ir

گزارش تصویری غرفه شرکت سهامی فرش ایران در ۲۳ آذر ۱۳۹۸

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف، تابلو فرش، گلیم، جاجیم و … همدان با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران از ۲۰ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و جمعه از ۱۰ تا ۲۱ در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان پذیرای علاقمندان است.

با مشارکت و همکاری شرکت سهامی فرش ایران ۹ آذر ۱۳۹۸

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف، تابلو فرش، گلیم، جاجیم همدان

تاریخ شروع: ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: همدان – میدان عاشورا، محل نمایشگاه‌های بینالمللی استان همدان
تلفن ستاد اجرایی: ۰۸۱۳۲۵۴۶۷۴۳
تارنما: www.hamedanfair.ir

پیشکسوت شرکت سهامی فرش ایران ۲ آذر ۱۳۹۸

استاد صفرعلی آسیایی چشم از جهان فرو بست

استاد صفرعلی آسیایی (۱۳۲۰ همدان – ۱۳۹۸ تهران) پیشکسوت شرکت سهامی فرش ایران و رنگرز شعبه همدان، در سن هفتاد و هشت سالگی بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فرو بست.

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران ۲ تیر ۱۳۹۸

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف همدان

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۴/۰۲ (۰۶/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۴/۰۸ (۰۶/۲۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۶ تا ۲۲ / جمعه ها:۱۰ تا ۲۲
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:hamedanfair.ir
تلفن:۰۸۱-۳۲۵۴۶۷۴۳
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان
نشانی: میدان عاشورا شهر همدان