شهید محمد رواقی


مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در آیین بزرگداشت شهید رواقی ۷ تیر ۱۴۰۱

فرش دستباف شناسنامه کشور است و باید آن را حفظ کنیم

آیین بزرگداشت شهید محمد رواقی مدیرعامل فقید شرکت سهامی فرش ایران با حضور همسر شهید رواقی و جمعی از مسئولان و همکاران شرکت فرش ظهر هفتم تیرماه ۱۴۰۱ در عمارت فردوسی برگزار شد.

به مناسبت هفتم تیرماه سالگرد شهادت محمد رواقی ۷ تیر ۱۴۰۰

شهید محمد رواقی‌

شبانگاه هفتم تیر ۱۳۶۰ آیت‌الله سیدمحمدحسین بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی حزب جمهوری اسلامی من جمله شهید محمد رواقی،مدیر عامل وقت شرکت سهامی فرش ایران در جریان انفجار ساختمان اصلی این حزب به شهادت رسیدند.

به مناسبت هفتم تیرماه سالگرد شهادت محمد رواقی ۷ تیر ۱۳۹۹

مدیر عامل شهید شرکت سهامی فرش ایران

شبانگاه هفتم تیر ۱۳۶۰ آیت‌اله بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی حزب جمهوری اسلامی من جمله مدیر عامل وقت شرکت سهامی فرش ایران در جریان انفجار ساختمان اصلی این حزب به شهادت رسیدند.