اخبار شرکت ۱۶ آذر ۱۳۹۸

فروش 14 دستگاه خودرود

آگهي مزايده فروش خودرو

شرکت سهامی فرش ایران در نظر دارد تعداد ۱۴ دستگاه خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند برای دریافت اسناد مزایده از لینک های زیر استفاده کنند.

خودرو مدل رنگ شماره پلاک محل استقرار
پیکان ۱۳۷۹ سفید ۵۳ایران ۸۹۷ ق ۷۳ کرج
وانت نیسان ۱۳۷۲ آبی ۷۱ایران ۹۵۴ د ۵۴ کرج
وانت نیسان ۱۳۷۴ سفید ۵۱ایران ۵۱۶ د ۶۵ بیجار
وانت نیسان ۱۳۷۴ سفید ۱۹ایران ۷۸۷ ق ۴۲ کرج
وانت تویوتا دو کابین ۱۹۸۹ سفید ۵۱ایران ۶۹۷ د ۶۹ سنندج
وانت تویوتا تک کابین ۱۹۸۹ سفید ۳۶ایران ۹۴۹ ق ۱۳ کاشمر
وانت تویوتا تک کابین ۱۹۸۹ سفید ۹۹ایران ۲۷۷ د ۷۵ یزد
وانت نیسان ۱۳۷۴ سفید ۲۳ایران ۵۹۳ ق ۳۱ اردستان
پژو ۴۰۵ GLX ۱۳۸۴ بژ ۸۸ایران ۳۴۹ ه ۴۹ تهران
وانت مزدا ۱۳۷۱ سبز زیتونی ۳۲ایران ۴۶۳ م ۸۷ شهرکرد
وانت تویوتا ۱۹۸۹ سفید ۹۵ایران ۸۶۹ ل ۳۸ زابل
وانت تویوتا ۱۹۸۹ سفید ۹۹ایران ۶۱۶ م ۶۵ یاسوج
وانت تویوتا ۱۹۸۹ سفید ۵۳ایران ۵۳۲ ق ۶۸ گلپایگان
پیکان ۱۳۷۶ سفید ۹۹ایران ۱۳۱ ن ۲۲ بیرجند

شرايط مزايده

۱-  تعداد خودروهاي قابل فروش ۱۴ دستگاه به شرح جدول فوق است

۲- مزايده گزار:  شرکت سهامی فرش ایران

۳- ميزان تضمين شركت در مزايده ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال براي هر خودرو مي باشد كه بايد طي رسيد بانكي جداگانه به حساب شماره ۳۱۸۵۱۸۰۶۸  یا شماره شبا ir890180000000000318518068 نزد بانک تجارت  شعبه فردوسی شمالی  واريز و به ضميمه مدارك ارسال گردد.

۴- متقاضیان می بایست  مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را به طور مجزا در پاکتهای الف و ب به شرح ذیل و به صورت لاک و مهر شده ، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ به نشانی: خیابان فردوسی شمالی بالاتر از چهارراه استانبول روبروی نوفل لوشاتو پلاک ۳۵۷  کد پستی :۱۱۴۵۶۱۵۶۱۱ پست سفارشی  نمایند.

پاکت الف شامل :

_ مدارک شناسایی متقاضی (کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح کپی صفحه اخر و کپی کارت ملی )

_ اصل فیش واریزی

توضیح : متقاضیان حقوقی میبایست علاوه بر کپی اساسنامه شرکت و اخرین اکهی روزنامه رسمی ،مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره را نیز ارسال نمایند.

پاکت ب شامل:

 فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده می باشد.

۵- پيشنهاد قيمت به ازاي هر دستگاه خودرو بايد در پاكت جداگانه و لاك و مهر شده با قيد نوع خودرو  و نام و نشانی و تلفن تماس ، پشت پاكت ارائه گردد

۶- مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي دراين زمينه مسموع نخواهد بود.

۷- كليه هزينه هاي نقل و انتقال، ماليات، عوارض قانوني- اخذ خلافي، مطابق قانون و  هزينه كارشناسي و هزینه چاپ اگهی مزایده  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

۸- پيشنهادات ناقص و مبهم ، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر واصل شود  مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹- کمسیون برگزاری مزایده ابتدا سپرده شرکت در مزایده متقاضیان ( پاکت الف) را بررسی و پس از احراز صحت مبلغ واریزی و مطابقت ان با میزان مقرر برای شرکت در مزایده ، اقدام به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت (پاکت ب ) خواهد نمود.

توجه: تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات یک هفته پس از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات می باشد که در صورت تغییر به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۱۰- برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده مي‌بايست براي انجام معامله حاضر شود در غير اينصورت عدم حضور وی و یا عدم واریز کل وجه به حساب به معنی انصراف تلقی شده و سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.(شرایط مذکور برای نفر دوم نیز حاکم میباشد)

تبصره: بالاترین قیمت پیشنهادی ، مبنای تعیین برنده مزایده خواهد بود.

۱۱- برنده مزايده بايد حداکثر ظرف یک هفته کل مبلغ خودرو را نقداً به حساب شرکت( که متعاقبا اعلام خواهد شد) واريز نمايد.

۱۲- در صورتی که برنده از پیشنهاد خود اعلام انصراف نماید سپرده شرکت در مزایده وی به نفع  شرکت ضبط خواهد شد و مراتب فوق به برنده دوم ابلاغ میگردد در صورت عدم اقدام از ناحیه برنده دوم نیز سپرده شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.

توضیح: پس از تنظیم مبایعه نامه بین برنده مزایده و شرکت ، مدارک و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات نقل و انتقال ، توسط شرکت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال میگردد لذا به محض اعلام دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر اماده شدن استعلامها و اسناد مربوطه جهت انجام تشریفات نقل و انتقال قطعی خودرو خریدار موظف است ضمن هماهنگی با شرکت حداکثر تا یک هفته در دفترخانه حضور یافته و همزمان با انتقال قطعی خودرو نسبت به پرداخت سایر هزینه های موضوع بند ۷ و ۱۱ اقدام نماید.

۱۳- اسناد مالکیت فقط به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد و برندگان مزایده حق واگذاری اتومبیل برنده شده در مزایده را قبل از صدور برگ فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و اشخاص دیگر نخواهد داشت.

۱۴- سایر موارد پیش بینی نشده طبق آیین نامه معاملاتی و سایر قوانین و مقررات جاری اقدام خواهد شد.


تصاویر خودروها

پیکان سفید مدل ۱۳۷۶

۹۹ایران ۱۳۱ ن ۲۲


وانت تویوتا تک کابین سفید مدل ۱۹۸۹

۹۹ایران ۲۷۷ د ۷۵


پژو ۴۰۵ GLX بژ مدل ۱۳۸۴

۸۸ایران ۳۴۹ ه ۴۹


وانت مزدا سبز زیتونی مدل ۱۳۷۱

۳۲ایران ۴۶۳ م ۸۷


وانت نیسان سفید مدل ۱۳۷۴

۵۱ایران ۵۱۶ د ۶۵


وانت تویتا سفید مدل ۱۹۸۹

۵۳ایران ۵۳۲ ق ۶۸


وانت نیسان سفید مدل ۱۳۷۴

۲۳ایران ۵۹۳ ق ۳۱


وانت تویوتا سفید مدل ۱۹۸۹

۹۹ایران ۶۱۶ م ۶۵


وانت تویوتا دوکابین سفید مدل ۱۹۸۹

۵۱ایران ۶۹۷ د ۶۹


وانت نیسان سفید مدل ۱۳۷۴

۱۹ایران ۷۸۷ ق ۴۲


وانت تویوتا سفید مدل ۱۹۸۹

۹۵ایران ۸۶۹ ل ۳۸


وانت تویوتا تک کابین سفید مدل ۱۹۸۹

۳۶ایران ۹۴۹ ق ۱۳


وانت نیسان آبی مدل ۱۳۷۲

۷۱ایران ۹۵۴ د ۵۴


پیکان سفید مدل ۱۳۷۹

۵۳ایران ۸۹۷ ق ۷۳کلمات کلیدی:

4 پاسخ
 1. بهروز اسدنژاد گفته:

  سلام
  خریدار نیسان دوگانه
  هستم
  ممنون میشم اگه کسی داشت
  تماس بگیره
  ۰۹۳۵۸۲۶۴۰۸۴

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *