حراج ۲ آذر ۱۴۰۱

شرکت فرش ایران برگزار می‌کند

مزایده عمده فرش دستباف

شرکت فرش ایران از تاریخ ۵ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ مزایده فرش دستباف به صورت عرضه پالتی برگزار می‌کند. شرکت در این مزایده با ارائه پیشنهاد مکتوب و در پاکت دربسته انجام خواهد شد.

شرکت فرش ایران اولین مرحله مزایده عمده فرش‌های دستباف نو را در آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌کند. در این مزایده که از ۵ آذرماه به مدت یک هفته در محل دفتر مرکزی شرکت فرش ایران برگزار می‌شود علاقمندان می‌توانند با مراجعه حضوری و مشاهده فرش‌ها پیشنهاد قیمت خود را برای هر پالت فرش به صورت کلی در فرم‌های مربوطه ثبت کنند.

همه پیشنهادها در پاکت دربسته پس از واریز مبلغ ورودی به حساب شرکت فرش ایران دریافت می‌شود. شرکت فرش ایران در مرحله نخست مزایده عمده برای رفاه حال متقاضیان علاوه بر تسویه نقدی شرایط ویژه تسویه مدت‌دار نهایتا شش ماهه با ارائه چک طرح صیادی و ۲۵% پیش پرداخت هم فراهم نموده است. نتایج نهایی مرحله اول مزایده ۱۴ آذرماه اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی شرکت در این مزایده به شرح زیر است:

 1. همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در مزایده فرش‌های دستباف شرکت فرش ایران شرکت نمایند.
 2. فرش‌ها به صورت تجمیعی و پارتی‌های مشخص شده با مبلغ پایه برای هر پارتی عرضه خواهد شد.
 3. پس از بازدید فرش‌ها، شرکت کنندگان می‌توانند نسبت به تکمیل فرم مربوطه و درج قیمت پیشنهادی خود، منوط به پرداخت سپرده شرکت در مزایده، به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب معرفی شده از سوی شرکت اقدام و مدارک مربوطه را تحویل نمایند.
 4. نتایج مزایده حداکثر طی ۳ روز از آخرین مهلت شرکت در مزایده از سوی شرکت فرش ایران اعلام خواهد شد.
 5. پس از اعلام نتایج مزایده، برنده اول ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اعلام نتایج مکلف است نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. و در صورت عدم تسویه حساب در مهلت مذکور، سپرده ایشان ضبط گردیده و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.
 6. با انقضاء ۵ روز از تاریخ اعلام نتایج مزایده، در صورت عدم تسویه حساب توسط برنده اول، نفر دوم به صلاحدید شرکت به عنوان برنده مزایده معرفی می‌گردد.
 7. پس از تسویه حساب و ترخیص کالا، به هیچ عنوان امکان تعویض و یا مرجوع نمودن کالا وجود ندارد.
 8. شرکت فرش ایران مکلف است طی ۷ روز کاری از زمان اعلام نتایج، نسبت به استرداد سپرده سایر شرکت کنندگان اقدام نماید.
 9. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط اعلام شده از سوی شرکت فرش ایران می‌باشد.
 10. شرکت فرش ایران، در پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادها مختار است.

 • زمان بازدید و ارائه پیشنهاد: ۵ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ – ساعت ۱۰ تا ۲۰
 • اعلام نتایج مزایده: ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱
 • نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبه روی خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۳۵۷ – با پارکینگ اختصاصی
 • تلفن تماس: ۰۲۱۵۴۶۳۷ – ۰۹۱۲۱۲۱۲۷۰۰

فهرست پارتی‌های مزایده را در ادامه ببینید

ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۳۹۱ گبه ۱٫۷۴ ۱٫۳۴ ۲٫۳۳ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۴۱۶ گبه ۱٫۶۳ ۱٫۳۶ ۲٫۲۲
۳ ۶۰۶۴۰۳ گبه ۱٫۸۳ ۱٫۳۷ ۲٫۵۱
۴ ۶۰۵۲۴۳ گبه ۱٫۵۵ ۱٫۴۰ ۲٫۱۷
۵ ۶۰۶۴۳۰ گبه ۱٫۶۴ ۱٫۳۷ ۲٫۲۵
۶ ۶۰۵۰۵۸ گبه ۱٫۸۳ ۱٫۳۴ ۲٫۴۵
۷ ۶۰۶۵۲۴ گبه ۱٫۴۶ ۰٫۹۷ ۱٫۴۲
۸ ۶۰۵۱۶۶ گبه ۱٫۵۰ ۱٫۰۳ ۱٫۵۵
۹ ۶۰۱۴۰۹ گبه ۱٫۴۵ ۰٫۹۴ ۱٫۳۶
۱۰ ۶۱۹۷۷۵ گبه ۲٫۰۸ ۱٫۴۲ ۲٫۹۵
۱۱ ۶۰۹۲۵۲ شيراز ۰٫۹۱ ۰٫۶۲ ۰٫۵۶
۱۲ ۶۰۹۲۷۶ قشقايي ۱٫۱۷ ۰٫۸۲ ۰٫۹۶
۱۳ ۶۰۱۲۲۵  شيراز ۱٫۵۰ ۱٫۰۰ ۱٫۵۰
جمع متراژ ۲۴٫۲۳
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۴۰۹ گبه ۱٫۶۵ ۱٫۴۵ ۲٫۳۹ ۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۴۰۷ گبه ۱٫۷۵ ۱٫۳۵ ۲٫۳۶
۳ ۶۰۶۴۰۶ گبه ۱٫۸۰ ۱٫۳۸ ۲٫۴۸
۴ ۶۰۵۰۲۹ گبه ۱٫۸۹ ۱٫۱۷ ۲٫۲۱
۵ ۶۰۵۰۲۸ گبه ۱٫۶۵ ۱٫۱۷ ۱٫۹۳
۶ ۶۰۵۰۹۸ گبه ۲٫۰۰ ۱٫۴۴ ۲٫۸۸
۷ ۶۰۶۵۱۹ گبه ۱٫۴۰ ۱٫۰۴ ۱٫۴۶
۸ ۶۰۳۳۲۹ گبه ۱٫۴۴ ۱٫۰۰ ۱٫۴۴
۹ ۶۰۵۲۱۸ گبه ۱٫۴۸ ۱٫۱۰ ۱٫۶۳
۱۰ ۶۱۹۷۶۹ گبه ۱٫۹۸ ۱٫۴۱ ۲٫۷۹
۱۱ ۶۰۹۷۶۶ شيراز ۰٫۹۰ ۰٫۶۴ ۰٫۵۸
۱۲ ۶۰۹۱۱۰ قشقايي ۱٫۲۰ ۰٫۸۳ ۱٫۰۰
۱۳ ۶۰۹۳۹۵ قشقايي ۱٫۶۰ ۱٫۰۱ ۱٫۶۲
جمع متراژ ۲۴٫۷۶
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۵۲۵۹ گبه ۱٫۵۴ ۱٫۴۰ ۲٫۱۶ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۵۲۶۲ گبه ۱٫۹۰ ۱٫۳۴ ۲٫۵۵
۳ ۶۰۵۲۵۰ گبه ۱٫۸۷ ۱٫۴۳ ۲٫۶۷
۴ ۶۰۵۰۷۱ گبه ۱٫۶۳ ۱٫۴۰ ۲٫۲۸
۵ ۶۰۵۰۸۳ گبه ۱٫۹۸ ۱٫۳۴ ۲٫۶۵
۶ ۶۰۱۷۴۹ گبه ۱٫۵۶ ۱٫۳۶ ۲٫۱۲
۷ ۶۰۱۴۳۱ فرش گبه ۱٫۴۶ ۱٫۰۴ ۱٫۵۲
۸ ۶۰۶۵۱۸ گبه ۱٫۵۱ ۰٫۹۷ ۱٫۴۶
۹ ۶۰۵۱۷۴ فرش گبه ۱٫۴۵ ۰٫۹۷ ۱٫۴۱
۱۰ ۶۱۹۷۷۸ گبه ۱٫۹۰ ۱٫۴۲ ۲٫۷۰
۱۱ ۶۰۹۲۵۳ شيراز ۰٫۹۳ ۰٫۶۵ ۰٫۶۰
۱۲ ۶۰۹۱۱۶ قشقايي ۱٫۱۵ ۰٫۸۰ ۰٫۹۲
۱۳ ۶۰۹۳۸۳ قشقايي ۱٫۵۴ ۱٫۰۵ ۱٫۶۲
جمع متراژ ۲۴٫۶۶
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۵۲۴۷ گبه ۲٫۰۳ ۱٫۲۳ ۲٫۵۰ ۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۵۱۰۹ گبه ۱٫۹۲ ۱٫۳۹ ۲٫۶۷
۳ ۶۰۶۴۲۳ گبه ۱٫۷۸ ۱٫۳۷ ۲٫۴۴
۴ ۶۱۰۰۲۴ گبه ۱٫۶۸ ۱٫۲۰ ۲٫۰۲
۵ ۶۱۰۰۰۷ گبه ۱٫۸۱ ۱٫۳۷ ۲٫۴۸
۶ ۶۱۰۰۱۹ گبه ۱٫۶۶ ۱٫۲۸ ۲٫۱۲
۷ ۶۰۶۱۸۸ گبه ۱٫۴۵ ۱٫۰۵ ۱٫۵۲
۸ ۶۰۵۴۷۴ گبه ۱٫۵۲ ۱٫۰۰ ۱٫۵۲
۹ ۶۰۶۵۳۷ گبه ۱٫۴۰ ۱٫۰۰ ۱٫۴۰
۱۰ ۶۱۹۷۷۲ گبه ۱٫۹۰ ۱٫۳۶ ۲٫۵۸
۱۱ ۶۰۹۷۷۵ شيراز ۱٫۰۰ ۰٫۵۹ ۰٫۵۹
۱۲ ۶۰۹۰۶۴ قشقايي ۱٫۲۷ ۰٫۸۴ ۱٫۰۷
۱۳ ۶۰۹۳۹۰ قشقايي ۱٫۵۰ ۱٫۰۳ ۱٫۵۵
جمع متراژ ۲۴٫۷۲
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۵۰۴۵ گبه ۱٫۷۰ ۱٫۴۵ ۲٫۴۷ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۵۰۵۴ گبه ۲٫۰۰ ۱٫۴۰ ۲٫۸۰
۳ ۶۰۵۰۹۷ گبه ۱٫۸۳ ۱٫۳۳ ۲٫۴۳
۴ ۶۱۰۰۱۷ گبه ۱٫۵۸ ۱٫۴۰ ۲٫۲۱
۵ ۶۱۰۰۱۵ گبه ۱٫۷۶ ۱٫۳۷ ۲٫۴۱
۶ ۶۱۰۰۲۸ گبه ۱٫۴۳ ۱٫۳۳ ۱٫۹۰
۷ ۶۰۲۱۹۶ گبه ۱٫۴۴ ۱٫۰۰ ۱٫۴۴
۸ ۶۰۶۷۷۵ گبه ۱٫۴۶ ۱٫۰۵ ۱٫۵۳
۹ ۶۰۵۴۵۲ گبه ۱٫۶۰ ۱٫۰۰ ۱٫۶۰
۱۰ ۶۱۹۷۷۰ گبه ۱٫۸۵ ۱٫۳۵ ۲٫۵۰
۱۱ ۶۰۹۷۶۷ شيراز ۰٫۹۲ ۰٫۶۰ ۰٫۵۵
۱۲ ۶۰۵۸۲۴ فرش شيراز ۱٫۱۹ ۰٫۸۰ ۰٫۹۵
۱۳ ۶۰۹۳۸۹ قشقايي ۱٫۵۰ ۱٫۰۳ ۱٫۵۵
جمع متراژ ۲۴٫۳۴
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۵۰۵۶ گبه ۱٫۸۷ ۱٫۴۰ ۲٫۶۲ ۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۵۰۴۳ گبه ۱٫۶۵ ۱٫۳۲ ۲٫۱۸
۳ ۶۰۵۰۷۲ گبه ۱٫۸۳ ۱٫۳۵ ۲٫۴۷
۴ ۶۱۰۰۰۵ گبه ۱٫۸۷ ۱٫۳۷ ۲٫۵۶
۵ ۶۱۰۰۱۳ گبه ۱٫۶۶ ۱٫۳۰ ۲٫۱۶
۶ ۶۰۱۷۸۲ گبه ۱٫۸۰ ۱٫۳۵ ۲٫۴۳
۷ ۶۰۵۲۰۸ گبه ۱٫۴۴ ۱٫۰۳ ۱٫۴۸
۸ ۶۰۱۴۶۲ گبه ۱٫۴۵ ۰٫۹۷ ۱٫۴۱
۹ ۶۰۶۵۳۸ گبه ۱٫۵۲ ۰٫۹۸ ۱٫۴۹
۱۰ ۶۱۹۷۷۷ گبه ۱٫۷۰ ۱٫۳۷ ۲٫۳۳
۱۱ ۶۰۹۱۰۰ قشقايي ۰٫۹۳ ۰٫۶۳ ۰٫۵۹
۱۲ ۶۰۵۸۷۸  شيراز ۱٫۲۷ ۰٫۸۵ ۱٫۰۸
۱۳ ۶۰۹۳۲۹ قشقايي ۱٫۵۰ ۰٫۹۸ ۱٫۴۷
جمع متراژ ۲۴٫۲۶
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۴۳۵ گبه ۱٫۷۵ ۱٫۴۰ ۲٫۴۵ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۳۸۷ گبه ۱٫۶۸ ۱٫۳۶ ۲٫۲۸
۳ ۶۰۶۳۹۰ گبه ۱٫۷۴ ۱٫۳۷ ۲٫۳۸
۴ ۶۰۴۰۰۹ گبه ۱٫۷۰ ۱٫۴۳ ۲٫۴۳
۵ ۶۱۰۰۲۳ گبه ۱٫۷۰ ۱٫۳۴ ۲٫۲۸
۶ ۶۱۰۰۱۶ گبه ۱٫۶۸ ۱٫۳۶ ۲٫۲۸
۷ ۶۰۶۴۶۱ گبه ۱٫۴۷ ۱٫۰۵ ۱٫۵۴
۸ ۶۰۶۵۲۳ گبه ۱٫۵۴ ۰٫۹۷ ۱٫۴۹
۹ ۶۰۵۴۴۳ گبه ۱٫۴۶ ۱٫۰۰ ۱٫۴۶
۱۰ ۶۱۹۷۵۲ گبه ۲٫۰۵ ۱٫۲۵ ۲٫۵۶
۱۱ ۶۰۹۱۰۱ قشقايي ۰٫۸۸ ۰٫۶۰ ۰٫۵۳
۱۲ ۶۰۹۲۷۸ قشقايي ۱٫۳۷ ۰٫۸۲ ۱٫۱۲
۱۳ ۶۰۹۳۷۷ قشقايي ۱٫۴۵ ۱٫۰۳ ۱٫۴۹
جمع متراژ ۲۴٫۳۲
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۳۸۲ گبه ۱٫۸۲ ۱٫۳۷ ۲٫۴۹ ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۴۹۹ گبه ۱٫۹۰ ۱٫۳۴ ۲٫۵۵
۳ ۶۰۶۵۰۲ گبه ۱٫۷۷ ۱٫۲۸ ۲٫۲۷
۴ ۶۱۹۶۸۷ گبه ۱٫۶۵ ۱٫۲۴ ۲٫۰۵
۵ ۶۰۶۵۲۵ گبه ۱٫۴۴ ۱٫۰۱ ۱٫۴۵
۶ ۶۰۳۶۵۵ گبه ۱٫۵۳ ۱٫۰۰ ۱٫۵۳
۷ ۶۰۶۴۹۲ گبه ۱٫۳۸ ۱٫۰۳ ۱٫۴۲
۸ ۶۰۶۴۶۲ گبه ۱٫۴۰ ۱٫۰۳ ۱٫۴۴
۹ ۶۰۵۴۴۷ گبه ۱٫۴۰ ۱٫۰۴ ۱٫۴۶
۱۰ ۶۱۸۱۴۷ گبه ۱٫۹۰ ۱٫۳۵ ۲٫۵۷
۱۱ ۶۰۰۵۱۷ فرش شيراز ۰٫۸۰ ۰٫۶۳ ۰٫۵۰
۱۲ ۶۰۹۰۸۵ قشقايي ۱٫۴۰ ۰٫۸۳ ۱٫۱۶
۱۳ ۶۰۰۵۷۸ فرش شيراز ۱٫۵۸ ۱٫۰۳ ۱٫۶۳
جمع متراژ ۲۲٫۵۱
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۴۱۴ گبه ۱٫۶۵ ۱٫۴۰ ۲٫۳۱ ۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۴۲۵ گبه ۱٫۸۵ ۱٫۳۵ ۲٫۵۰
۳ ۶۰۶۴۳۸ گبه ۱٫۸۰ ۱٫۳۷ ۲٫۴۷
۴ ۶۰۶۴۴۷ گبه ۱٫۴۳ ۱٫۰۰ ۱٫۴۳
۵ ۶۰۳۵۹۲ گبه ۱٫۳۵ ۱٫۰۴ ۱٫۴۰
۶ ۶۰۶۷۷۹ گبه ۱٫۴۸ ۰٫۹۷ ۱٫۴۴
۷ ۶۰۲۱۸۸ گبه ۱٫۳۸ ۱٫۰۰ ۱٫۳۸
۸ ۶۰۵۴۲۸ گبه ۱٫۴۵ ۱٫۰۵ ۱٫۵۲
۹ ۶۱۹۷۷۴ گبه ۱٫۹۶ ۱٫۲۸ ۲٫۵۱
۱۰ ۶۱۹۷۵۱ گبه ۱٫۹۳ ۱٫۳۷ ۲٫۶۴
۱۱ ۶۰۹۷۷۰ شيراز ۰٫۸۵ ۰٫۶۰ ۰٫۵۱
۱۲ ۶۰۵۸۹۵ فرش شيراز ۱٫۲۲ ۰٫۸۰ ۰٫۹۸
۱۳ ۶۰۹۳۴۰ قشقايي ۱٫۳۴ ۰٫۹۸ ۱٫۳۱
جمع متراژ ۲۲٫۴۰
ردیف شماره فرش محل بافت طول عرض مساحت قیمت پایه کل – ریال
۱ ۶۰۶۵۰۴ گبه ۱٫۸۰ ۱٫۳۵ ۲٫۴۳ ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲ ۶۰۶۳۹۹ گبه ۱٫۹۷ ۱٫۳۰ ۲٫۵۶
۳ ۶۰۵۱۱۱ گبه ۱٫۶۷ ۱٫۴۰ ۲٫۳۴
۴ ۶۰۶۷۰۸ گبه ۱٫۳۳ ۰٫۹۸ ۱٫۳۰
۵ ۶۰۶۵۳۳ گبه ۱٫۶۵ ۰٫۹۵ ۱٫۵۷
۶ ۶۰۵۴۴۶ گبه ۱٫۴۳ ۰٫۹۶ ۱٫۳۷
۷ ۶۰۰۵۱۸ فرش شيراز ۰٫۸۹ ۰٫۶۳ ۰٫۵۶
۸ ۶۰۹۳۴۴ قشقايي ۱٫۵۰ ۱٫۰۴ ۱٫۵۶
جمع متراژ ۱۳٫۶۹

پالت شماره ۱قیمت پایه: ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۲قیمت پایه: ۵۴۷۵۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۳قیمت پایه: ۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۴قیمت پایه: ۵۷۰۵۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۵قیمت پایه: ۵۴۷۰۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۶قیمت پایه: ۵۶۵۵۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۷قیمت پایه: ۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۸قیمت پایه: ۴۸۳۰۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۹قیمت پایه: ۴۷۳۵۰۰۰۰ تومان

پالت شماره ۱۰قیمت پایه: ۲۹۲۵۰۰۰۰ تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی میتوانید با تلفن های زیر در ساعات اداری تماس بگیرید

۰۲۱۵۴۶۳۷ – ۰۹۱۲۱۲۱۲۷۰۰


کلمات کلیدی:

2 پاسخ
 1. احسان الله رئیس زاده گفته:

  سلام به نظر بنده در مورددسته بندی فرشها جهت مژایده تنوع جنس رعایت نشده وهمه گبه ویا قشقایی است اگه تعداد جنسها را کمتر وتنوع را بیشتر کنید بهتر فروش میره

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *