فرش ایران


با حضور اعضا هیئت مدیره موسسه ملل و شرکت سهامی فرش ۲۷ دی ۱۳۹۶

مجید محمدپناه مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران شد

آیین معارفه مدیر عامل جدید شرکت سهامی فرش ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ در محل شرکت سهامی فرش ایران از ساعت ۹ و نیم صبح با حضور اعضای هیات مدیره موسسه ملل و شرکت فرش برگزار شد.