گرگان


دی ماه 1398 برگزار می شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸

دومین نمایشگاه فرش دستباف لوستر و چراغ‌های تزئینی گرگان

تاریخ شروع:دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ (۰۱/۱۳/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ (۰۱/۱۷/۲۰۲۰)
ساعت بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:artanamanegar.ir
تلفن:۰۴۵-۳۳۲۴۸۳۲۲-۴
فکس:۰۴۵-۳۳۲۴۵۷۳۳
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان
نشانی: گرگان، بزرگراه گرگان آق قلا