فرش عشایری


با آثاری از شرکت فرش ایران برگزار می‌شود ۱۹ آبان ۱۴۰۲

نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران

موزه فرش ایران از ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران را برگزار می‌کند. در این جشنواره دستبافته‌های عشایری ایران به مدت ده روز در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران

قالی‌هایی که با طبیعت گره خورده‌اند ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

قالی قشقایی؛ نگین دستبافته‌های فارس

سرآمد همه فرشبافان عشایری ایران و بلکه جهان را، بافندگان ایل قشقایی باید دانست. این فرش قشقایی است که نام ایل قشقایی را در تاریخ تمدن و فرهنگ جهانی ثبت کرده است. خیال‌های آزاده رنگارنگی که بی‌مانند است.

کامران متقی رییس شعبه شهرکرد شرکت فرش ایران: ۵ شهریور ۱۳۹۹

دولت در بروکراسی اداری بافنده را فراموش کرده

در سال ۱۳۳۸ شعبه شهرکرد و دو سال بعد شعبه بروجن در استان اصفهان آن روزگار تاسیس شدند. شرکت سهامی فرش ایران در پی آن بود مدیریت تولیدات منطقه عشایری خود را در شعبه نوین شهرکرد به سامان رساند