صنایع خلاق


مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو اعلام کرد ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

فرش و صنایع دستی پرچمدار صادرات صنایع خلاق

طی سال ۲۰۱۵ حجم صادرات محصولات خلاق و خدمات فرهنگی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بوده در حالی که بر اساس آمار سال گذشته، این میزان صادرات در حوزه صنایع فرهنگی کشور ما نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار بوده و حجم قابل توجهی از آن به صنایع دستی و فرش اختصاص داشته است.