سلامت محور


برای دومین سال متوالی ۳ اسفند ۱۴۰۱

فرش ایران برگزیده پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

شرکت فرش ایران برای دومین سال متوالی برگزیده پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور کشور شد. آیین پایانی این دوره از جشنواره یکم اسفندماه ۱۴۰۱ در تهران، مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

افتخاری دیگر در کارنامه شرکت سهامی فرش ایران ۱۳ دی ۱۴۰۰

دریافت لوح زرین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور با رویکرد ارتقای سلامت صنایع تولیدی و خدماتی با حضور و معرفی سازمان‌های پاسخگو و مسئولیت‌پذیر حوزه سلامت، با چشم انداز بهبود و توسعه مستمر فرآیند‌های سلامت محور برگزار شد.