خلاقیت


به روایت استاد حسین الهی قمشه‎‌ای ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

خلاقیت و قالی

حسین الهی قمشه‌ای با اشاره به اصول خلاقیت از ارزش‌های واقعی قالی ایران می‌گوید. این سخنرانی در تاریخ بیستم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد در سومین جشنواره کیفیت راشد و ششمین همایش نظام مشارکت انجام شده است.

در گفت و گو با یک طراح فرش عنوان شد ۲۲ آبان ۱۳۹۸

به بهانه خلاقیت اصالت هنر را زیر سوال نبریم

کریم صیرفیان پور طراح فرش اصفهان می‌گوید: از دید من شاید جایگاه طرح های مدرن در فرش های ماشینی باشد تا دستباف؛ در واقع نباید زیبایی و ظرافت فرش دستباف را به بهانه نوآوری زیر سئوال ببرند.