رویدادها ۱۰ آبان ۱۳۹۸

به همت انجمن علمی فرش ایران و با همکاری موزه فرش ایران

مجموعه نشست‌های تخصصی فرش برگزار می شود

انجمن علمی فرش ایران با همکاری موزه فرش ایران ۲۱ نشست تخصصی با موضوعات مختلف فرش دستباف در محل موزه فرش ایران برگزار می‌کند. فهرست نشست‌ها به شرح زیر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی فرش ایران، انجمن علمی فرش ایران با همکاری موزه فرش ایران ۲۱ نشست تخصصی با موضوعات مختلف فرش دستباف در محل موزه فرش ایران برگزار می‌کند. فهرست نشست‌ها به شرح زیر است.


نشست های تخصصی فرش دستباف برگزار می شود

شرکت در این نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای عموم علاقمندان آزاد است.