گزارش های تصویری


به روایت تصویر ببینید ۱۶ آبان ۱۳۹۸

شعبه های شرکت

شرکت سهامی فرش ایران در سراسر ایران ۲۳ شعبه فعال دارد. شعبه های شرکت سهامی فرش ایران ضمن تولید نسبت به فروش محصولات خود در شهرهای مختلف ایران نیز مبادرت می کنند

به روایت تصاویر ببینید ۱۵ آبان ۱۳۹۸

فرایند تولید فرش دستباف

تولید فرش دستباف فرایندی حرفه ای و متنوع دارد که گوشه ای از آن را در این تصاویر می بینید. تصاویری که تنها بخشی از هنر و مهارت فعالان حوزه فرش دستباف را نمایانگر هستند.