پانا


معاون سابق بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران گفت ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

بازار فرش دستباف زیر سایه کرونا

علی ملکی‌جو معاون سابق بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران در گفت و گو با پانا با بیان اینکه بازار داخلی و صادرات فرش دستباف زیر سایه کرونا قرار گرفته است، می‌گوید تقاضای داخلی و صادرات فرش متاثر از این شرایط کاهش داشته است.