نمایشگاه فرش


به روایت تصاویر ببینید ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه با شعار نمایشگاهی با شکوه هنر ایران و میراث ماندگار این سرزمین در محل برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت سهامی فرش ایران حضوری فعال داشت.

با مشارکت و همکاری شرکت سهامی فرش ایران ۹ آذر ۱۳۹۸

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف، تابلو فرش، گلیم، جاجیم همدان

تاریخ شروع: ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ – جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: همدان – میدان عاشورا، محل نمایشگاه‌های بینالمللی استان همدان
تلفن ستاد اجرایی: ۰۸۱۳۲۵۴۶۷۴۳
تارنما: www.hamedanfair.ir

دی ماه 1398 برگزار می شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸

دوازدهمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین

تاریخ شروع:دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲ (۱۲/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۱۰/۰۶ (۱۲/۲۷/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:qifc.ir
تلفن:۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۱-۷
فکس:۰۲۸-۳۳۶۹۵۹۰۰
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قزوین
نشانی: ضلع جنوبی اتوبان قزوین – زنجان

در بهمن ماه 1398 برگزار می شود ۱۷ آبان ۱۳۹۸

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی و کشوری فرش دستباف یزد

شروع نمایشگاه: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
پایان نمایشگاه: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعات بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
محل برگزاری: یزد، صفائیه , شهرک نمایشگاهی بین المللی
تلفن هماهنگی : ۳-۰۳۵۳۶۲۷۲۰۲۰

آذرماه برگزار می شود ۱۶ آبان ۱۳۹۸

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم

تاریخ شروع نمایشگاه: ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان نمایشگاه: ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: قم، انتهای خیابان امام موسی صدر(خاکفرج) محل دائمی نمایشگاه های استان قم

آذرماه برگزار می‌شود ۱۶ آبان ۱۳۹۸

بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

تاریخ شروع:چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
تاریخ پایان:دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:isfahancarpex.ir
تلفن:۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
فکس:۰۳۱-۳۲۶۰۲۰۰۶
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
تلفن:۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
رایانامه:info@isfahanfair.com
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی اصفهان
نشانی: اصفهان، پل شهرستان، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان

با اجرای شرکت سهامی فرش ایران ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران برگزار شد

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با اجرای شرکت سهامی فرش ایران سوم تا نهم شهریور ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.