نازیلا دریایی


با ترجمه دکتر نازیلا دریایی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

قالی‌های دستباف شرقی و اروپایی منتشر شد

کتاب قالی های دستباف شرقی و اروپایی توسط کندریک و تاترسال سال ۱۹۲۲ تالیف شده و ترجمه ی آن در ۳۲۰ صفحه توسط دکتر نازیلا دریایی در انتشارات کتابسرای میردشتی به چاپ رسیده است.