قالی کرمان


فرش دستباف کرمان ۳ آبان ۱۴۰۰

فرش کرمان

کرمان یکی از استانهای تولید کننده قالی‌ و فرش دستباف با قدمتی دیرینه است. از ویژگی های فنی فرش‌های کرمان میتوان به سبک بودن بافت، فارسی باف و لول باف بودن آن اشاره کرد.
طرح قالی کرمان بیش از هرچیز مربوط به در هم آمیختن <<طرح و رنگ>> است.

فرش کرمان

در گفت و گو با فعالان فرش دستباف کرمان مطرح شد ۲۰ آبان ۱۳۹۸

حال بد اصالت قالی کرمان

دوران طلایی سلطان قالی ایران چند سالی است رنگ باخته و در کارش گره افتاده است، فرشی که همواره آینه تمام نمای هنر کرمان و هر تارو پودش با فرهنگ و ادبیات این مردم عجین است، اکنون به سختی نفس می کشد.