شعبه شیراز


تا 20 اسفند در نمایشگاه شیراز میزبان شماییم ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بزرگترین نمایشگاه فرش جنوب کشور به روایت تصاویر

هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت فرش دستباف فارس با مشارکت فعال شرکت سهامی فرش ایران تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس، سالن حافظ ادامه دارد. ساعات بازدید ۱۶ تا ۲۱

به مناسبت هشتادوپنجمین سالگرد تاسیس شرکت فرش ۲ اسفند ۱۳۹۹

شعبه شیراز شرکت سهامی فرش ایران افتتاح شد

فاطمه رجبی از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان مدیر شعبه شیراز با شرکت سهامی فرش ایران همکاری می‌کند.