سید حبیب حسینی


به مناسبت هشتادوپنجمین سالگرد تاسیس شرکت فرش ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

شرکت سهامی فرش ایران؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده فرش دست‌باف کشور

سیدحبیب حسینی از سال ۹۹ به‌عنوان معاونت امور مالی اداری با شرکت سهامی فرش ایران همکاری می‌کند.

با حکم مجید محمدپناه مدیرعامل شرکت ۱ شهریور ۱۳۹۹

معاون اداری و مالی شرکت فرش ایران منصوب شد

روز شنبه، نخستین روز شهریورماه ۱۳۹۹ در نشست داخلی معاونان، مدیران و همکاران شرکت، با حکم مجید محمدپناه، سید حبیب حسینی به عنوان معاون اداری و مالی شرکت سهامی فرش ایران منصوب شد.