رشته دانشگاهی فرش


به بهانه ۱۶ آذر، روز دانشجو ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نخستین دوره آموزشی رشته دانشگاهی فرش دست‌باف

شرکت سهامی فرش ایران رشته کاردانی فرش را جهت تأمین و تقویت نیروی انسانی متعهد و متخصص خود به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۸ شورای امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دانشگاه هنر راه‌اندازی کرده است.