بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران


مهمترین رویداد سالانه فرش ایران 31 مرداد تا 6 شهریور ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

نمایشگاه بزرگ فرش ایران به گام بیست و نهم رسید

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران پس از سه سال وقفه از ۳۱ مرداد تا ۶ شهریورماه سال جاری با مشارکت شرکت فرش ایران برگزار می‌شود. این نمایشگاه بزرگترین رویداد سالانه فرش دستباف است.

با مشارکت فعال شرکت فرش ایران برگزار می‌شود ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران


با مشارکت فعال شرکت سهامی فرش ایران و پس از دوسال وقفه، بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از ۳۱ مرداد تا ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.


زمان: ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۱
ساعات بازدید: ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران
مجری نمایشگاه: شرکت تجارت پیشگان راه آرمان
وب سایت نمایشگاه: carpet.armanfairs.ir
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۲۸۰۳
غرفه شرکت فرش ایران: غرفه‌های ۴۰ و ۴۱ در سالن آلمان (۳۸)


در ایام نمایشگاه منتظر دیدار شما با ارائه جدیدترین آثار شرکت فرش ایران هستیم.

پس از کش و قوس‌های بسیار ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف برگزار نمی‌شود

برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران منوط به استقبال بیش از %۵۰ غرفه داران سال قبل بود که تا آخرین روز ثبت نام کمتر از ۱۵ درصد در این رویداد ثبت نام کردند؛ از این رو برگزاری این نمایشگاه تا اطلاع ثانوی منتفی است.