افغانستان


به گزارش اتحادیۀ فرش و قالین افغانی ۸ آذر ۱۳۹۸

صادرات‌ قالی افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافت

اتحادیۀ فرش و قالی افغانستان از کاهش ۳۰ درصدی صادرات قالی این کشور در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ خبر می‌دهد. این گزارش می‌افزاید که در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ به ارزش ۱۸ میلیون دلار قالی افغانی به بیرون از کشور صادر شده‌است.