آلمان


نام‌آورترین هنرمند زنده دنیا آخرین اثر بزرگ خود را عرضه کرد ۱ مهر ۱۳۹۹

اثر انتزاعی گرهارد ریشتر یادآور فرش ایرانی

گرهارد ریشتر به نظر بسیاری از فعالان هنری تنها هنرمند نام‌آور و شهیر زنده دنیا است که در سن ۸۸ سالگی همچنان فعال است. او آخرین اثر خود را ۱۷ سپتامبر رونمایی کرد که به اعتقاد کارشناسان یادآور فرش ایرانی است.