• مسجد اعظم سلطان قابوس

    مسقط – عمان

  • تبلوری از آفرینش هنر اصیل ایرانی

    در شرکت سهامی فرش ایران

درباره فرش مسجد اعظم سلطان قابوس (مسقط)

ما این فرش را برای مفروش کردن شبستان اصلی مسجد اعظم سلطان قابوس طراحی و تولید کردیم. در سال ۱۳۸۰ که این فرش به پایان رسید و در محل خود نصب شد، بزرگترین فرش دستباف در تاریخ هنر-صنعت فرش دستباف به شمار می رفت. ابعاد تقریبی این شاهکار هنری ۶۰ در ۷۰ متر است و تمامی سطح ۴۳۴۳ متر مربعی شبستان اصلی را تحت پوشش در می آورد. در طراحی ترنج مرکزی این فرش از نقوش زیبای سقف گنبد مسجد معروف شیخ لطف اله در اصفهان الهام گرفته شده است. هریک از نقوش بیضی شکل این ترنج که با فاصله گرفتن از مرکز ترنج به تدریج بزرگتر می شود، گنبد مقعری را در نظر بیننده منعکس مینماید که دقیقا در زیر گنبد مسجد اعظم قرار گرفته و ترکیب هماهنگ و زیبایی را با معماری داخلی مسجد بوجود می آورد. زمینه فرش با هنرمندی بی نظیری با گل های شاه عباسی تزیین یافته و گردش بندها و اسلیمی ها نیز به ارزش هنری این طرح می افزاید. بازدیدکنندگان از مسجد با نظر تحسین و اعجاب به این شاهکار هنری که تبلوری از خلاقیت و آفرینش هنری استادکاران ایرانی است خیره می شوند.

عنوانمقدار
مساحت4343 متر مربع
تراکم گره40 گره در ۶٫۵ سانتی متر عرض
تعداد رنگ28 رنگ
تارنخ خالص پنبه
پودنخ خالص پنبه
پرزپشم
طرحشاه عباسی افشان دارای ترنج
رنگ زمینهسورمه ای
رنگ حاشیهبژ
محل بافتنیشابور – ایران
مدت بافت3 سال
وزن تمام شده22 تن
تحویل و نصبسال ۱۳۸۰

دیگر شاهکارهای برگزیده ما