تصاویر ۲۲ آبان ۱۳۹۸

تالار فروش شرکت به روایت تصویر

تالار فروش شرکت سهامی فرش ایران

گزارش تصویری تالار فروش شرکت سهامی فرش ایران واقع در خیابان فردوسی، روبروی نوفل لوشاتو | عکس: حسین معروفی