تصاویر ۱۵ آبان ۱۳۹۸

به روایت تصاویر ببینید

فرایند تولید فرش دستباف

تولید فرش دستباف فرایندی حرفه ای و متنوع دارد که گوشه ای از آن را در این تصاویر می بینید. تصاویری که تنها بخشی از هنر و مهارت فعالان حوزه فرش دستباف را نمایانگر هستند.

کلمات کلیدی: