تصاویر ۱۶ آبان ۱۳۹۸

به روایت تصاویر ببینید

فروشگاه‌های شرکت

شرکت سهامی فرش ایران در سراسر کشور ۱۴ فروشگاه فرش دستباف دارد که در این بین فقط در شهر تهران سه فروشگاه در خیابان های فردوسی، ولیعصر و قائم مقام فعال هستند و سایر فروشگاه ها در شهرهای اصفهان، کاشان، اراک و … فعال هستند.