تقویم نمایشگاهی ۲۲ آبان ۱۳۹۸

بهمن ماه 1398 افتتاح می شود

سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف زنجان

تاریخ شروع:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰۱/۲۱/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ (۰۱/۲۵/۲۰۲۰)
ساعت بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:artanamanegar.ir
ایمیل: artanama@gmail.com
تلفن:۰۴۵-۳۳۲۴۸۰۵۱
فکس:۰۴۵-۳۳۲۴۵۶۷۳
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی زنجان
نشانی: زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین

کلمات کلیدی:

سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف زنجانwww.irancarpet.ir