تاریخ شرکت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

شرکت سهامی فرش ایران؛ بنیان اسناد فرش

شرکت سهامی فرش ایران به عنوان یکی از مهمترین گنجینه‌های اسناد فرش دستباف در سال ۱۳۹۲ مجموعه اسناد خود را در اختیار سازمان اسناد و مدارک کشور قرار داد. در این یادداشت ضمن بررسی یکی از این اسناد فهرست آن‌ها را مرور می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی فرش ایران، رسم نگهداری از اسناد و مدارک حکومتی در سرزمین ایران از زمان هخامنشیان پابرجا بوده است. گفته می‌شود بنیان حکومت هخامنشیان را «بایگانی سلطنتی» تشکیل می‌داده است. چنین رویکردی نسبت به اسناد در دوران کنونی نیز وجود دارد بلکه ارزش بیشتری نیز یافته است.

از این رو تاسیس سازمان اسناد ملی ایران در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی تصویب شد؛ اما سرآغاز آن در روزگار انقلاب مشروطه (۱۲۸۰- ۱۳۰۹ هجری خورشیدی) و بهره‌برداری از دانش نوین فرانسویان در طبقه بندی اسناد بود.

فرش دستباف جزء هنرهای اصیل ایرانی است که توجه بسیاری را به خود معطوف می‌کند از جمله شرکت‌های خارجی و چند ملیتی که از انتهای حکومت قاجار تا ابتدای سده حاضر در شهرهای مختلف ایران به تولید و صادرات آن مشغول بودند. از پس جلوگیری فعالیت بیگانگان؛ شرکت سهامی فرش ایران میراث‌دار آنان شد و از ابتدای راه‌اندازی دارای ضوابط و آرایه‌های اداری منسجم بوده که پس از هشت دهه، خود بنیان بسیاری از اسناد فرش دستباف کشور شده است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اسناد و مدارک کشور ۳۱۰۲ قطعه نقشه‌ی قالی و ۱۱۷۶ سند به آن سازمان اهدا شد.

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب یکی از این اسناد که بی مناسبت با شرایط امروز نیست را بررسی می‌کنیم؛ این سند ارسال تلگراف به وزارت پیشه و هنر بازرگانی، به تاریخ ۱۹/۷/۱۳۲۴ درباره معافیت سپردن پیمان ارزی برای صادرات فرش دستباف است. متن کامل این تلگراف به شرح زیر است:

تهران ۱۲ مهر ۱۳۲۴
وزارت پیشه و هنر و بازرگانی
ضمناً کمیسیون ارز اطاق بازرگانی؛ شرکت سهامی فرش ایران؛ وزارت دارائی
بطوریکه استحضار دارند مهمترین کالای صادراتی کشور فرش است اگر صدور آن نسبت قیود و شرایط سپردن پیمان ارز قرار گیرد بازار فروش را در امریکا از دست خواهیم داد و گرفتار رکود بازار تعطیل اجباری کارخانه‌ها کارگاه‌ها خواهیم شد حداقل سی درصد اهالی بیکار و به بیکارها اضافه و لطمه جبران ناپذیری باقتصادیات کشور وارد خواهد آمد لذا امضا کنندگان تمنی دارند مقرر فرمائید صدور فرش از هرگونه قیدی معاف باشد/

اسناد شرکت سهامی فرش ایران

شرح سند

پیمانی که در سال گذشته نیز گریبانگیر این هنر-سنت بوده است و چنین است که اسناد و مدارک پس از سالیان می‌تواند بیانگر نقاط ضعف و قوت یک صنف باشند.


در ادامه فهرست اسناد این شرکت به تعداد ۱۱۷۶ سند فارسی و تصویری که در اختیار سازمان اسناد و مدارک کشور قرار گرفته را مشاهده می‌کنید.


عنوان سند منبع سند
‏‫شرکت سهامی فرش ایران‬ شرکت فرش ایران
واگذاری صنایع روستایی به جهاد سازندگی شرکت فرش ایران
نشریه اکونومیست شرکت فرش ایران
مجله بانک کشاورزی ایران شرکت فرش ایران
مشتریان متفرقه شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان شرکت فرش ایران
طرح ایجاد بازار موقت فرش دستی ایران شرکت فرش ایران
روزنامه اطلاعات شرکت فرش ایران
خلاصه تراز شرکت سهامی فرش ایران در دفتر مرکزی شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ارسال بهای پشم تحویلی به سازمان مرکزی تعاون روستایی شرکت فرش ایران
بیمه نامه حمل و نقل شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
آئین نامه صندوق پس انداز و بازنشستگی و پیش نویس آئین نامه استخدامی کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فاکتورهای مربوط به فروش و حمل فرش شرکت سهامی فرش ایران در شعبه اراک شرکت فرش ایران
پرونده کارگزینی بازرسی روزمزد شعبه بروجن شرکت فرش ایران
صورت احتیاجات و هزینه‌های شرکت سهامی فرش شعبه مشهد شرکت فرش ایران
صورت حساب و امور مالی شرکت سهامی فرش ایران و شعبات تابعه شرکت فرش ایران
نامه یکی از اتباع برزیل در خصوص خرید فرش شرکت فرش ایران
ارسال قبوض مالیات بر حقوق کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبه اراک در خصوص خرید فرش شرکت فرش ایران
تقاضای استخدام مجدد یکی از کارمندان شرکت سهامی فرش شعبه خراسان شرکت فرش ایران
نشریه سفارت کبرای آلمان و شرح سفر سناتور متین به هندوستان شرکت فرش ایران
اعلام وصول تلگراف در خصوص امر تولید و کیفیت فرش صادراتی شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از بازرسان فنی شعبه اصفهان شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی سرایدار شرکت سهامی فرش ایران شعبه نائین شرکت فرش ایران
گزارش فعالیت‌های صنعتی و معدنی و بازرگانی ایران شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی کارکنان شرکت سهامی فرش شعبه همدان شرکت فرش ایران
صورت ریز فرش‌های بافته شده در شعبه همدان شرکت فرش ایران
آئین نامه کمک‌های بهداشتی به کارمندان و خدمتگزاران شرکت‌های صنعتی و معدنی شرکت فرش ایران
فروش فرش‌های ایرانی از طریق مرکز لندن به آلمان شرکت فرش ایران
دریافت سفارش و فروش فرش شرکت فرش ایران
پیمان نامه فروش ارز شرکت فرش ایران
صادرات فرش به آمریکا شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان شرکت فرش ایران
امور اداری و مالی شرکت فرش شرکت فرش ایران
آمار فرش بافان شرکت فرش شرکت فرش ایران
تهیه اعتبار جهت ترخیص کالا شرکت فرش ایران
مقررات کشور بلژیک برای تجار شرکت فرش ایران
امور اداری و مالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مجموعه جداول آمار برآورد صادرات و واردات ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت فرش ایران با وزارت بازرگانی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت مرکزی سهامی فرش ایران با شعبه کاشان شرکت فرش ایران
تقاضای استخدام افراد در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تصویب نامه و آئین نامه تقسیم مطبوعات دولتی بین چاپخانه‌ها شرکت فرش ایران
بدهی افراد به شرکت سهامی فرش ایران و رسیدگی به آن و شکایت افراد از این شرکت شرکت فرش ایران
گزارش‌هایی از فعالیت‌های شعبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده مربوط به بدهی افراد به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبات داخلی شرکت شرکت فرش ایران
مفقود شدن دو تخته فرش در نمایشگاه فرش ایران در هوستون آمریکا شرکت فرش ایران
بدهی افراد به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
شکایت کارمند اخراجی از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت حساب بدهی و بستانکاری افراد به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مذاکرات و مراسلات صادره و وارده شرکت سهامی فرش ایران با شرکت سهامی بیمه ایران شرکت فرش ایران
سفارش فرش به بافندگان از طرف شرکت‌های خارجی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرک سهامی فرش با شرکت‌های تابعه و دیگر سازمان‌های دولتی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت فرهنگ و هنر شرکت فرش ایران
صورت سود صاحبان سهام شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بررسی خسارت وارده به فرش‌های صادر شده شرکت فرش ایران
پیگیری سفارش بافت فرش‌ها و پشتی‌های ابریشمی شرکت فرش ایران
مراسلات شرکت سهامی فرش ایران و شعبه لندن شرکت فرش ایران
بررسی سوابق خدمتی یکی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فروش فرش ایران و خریداری پشم شرکت فرش ایران
هزینه‌های بازرسی و نظارت بر فرش شرکت فرش ایران
یک برگ روزنامه تحت عنوان اخبار مخصوص “آرام” شرکت فرش ایران
نشریه اقتصاد یوگوسلاوی شرکت فرش ایران
مجله بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
اعزام نماینده شرکت سهامی فرش جهت ثبت دستگاه‌های قالی بافی شرکت فرش ایران
تاخیر در پرداخت قسط فرش یکی از کارکنان ارتش به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به تامین نان، برنج، قند و چای بافندگان و کارگران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت حساب‌های دائنین و مدیونین شرکت سهامی فرش ایران-همدان شرکت فرش ایران
امور مربوط به شرکت سهامی فرش شعبه آبادان شرکت فرش ایران
اسامی کارمندان شرکت سهامی فرش ایران و وجوه پرداختی آنان به باشگاه هواپیمایی کشوری شرکت فرش ایران
مکاتبات رسیدگی به تاخیر در پرداخت وجه خرید فرش از شرکت سهامی فرش توسط سازمان‌های دولتی شرکت فرش ایران
دایر کردن دستگاه‌های قالی بافی در بلوچستان شرکت فرش ایران
بدهی دو نفر از نمایندگی رضائیه به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست نرخ نامه و قیمت تثبیت شده برای خریدهای دولتی شرکت فرش ایران
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفاتر مربوط به مجموعه مکاتبات با شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
رسیدگی به وضعیت توزیع فروش در کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بررسی عملکرد شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بررسی وضعیت فعالیت‌های شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش وضعیت بازار فروش فرش در ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بررسی وضعیت بافت فرش در کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بررسی وضعیت فروش فرش شرکت سهامی فرش ایران در کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
ورقه‌های رسیدپرداخت وجوه مختلف توسط شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران با شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت سهامي فرش شعبه رفسنجان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر ثبت نامه‌هاي شركت سهامي فرش ايران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و بخشنامه‌ها،نیازها و صورت پرسنل شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مربوط به امور جاری و پرسنلی شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و گزارشات شرکت فرش مشهد با کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتحساب‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات فرمانداری کرمان با شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
امور فروش و بافت فرش و رسیدگی به امور کارکنان شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش با دفتر کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارشات از وضعیت بازار فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران در استان کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات انجام شده در سال۱۳۱۶ مابین شرکت فرش ایران و شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات فرش تورنتو با شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فریتز و لارو آمریکا با شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبه نمایندگی فروش فرش کرمان در آمریکا با شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت فرش كرمان و دفتر مركزي در تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت فرش كرمان و دارايي ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبه شركت فرش كرمان و استانداري درخصوص حقوق كارگران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست تعمير قيچي روكارگيري ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست ۵ عدد خامه ماشینی شرکت سهامی اراک ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست نخ قالی شرکت فرش اصفهان از شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش در خصوص تعدادی دستگاه قالی بافی و نقل و انتقال بانکی در همین خصوص ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات در خصوص بدهی افراد به شرکت فرش وصول آن و امور متفرقه ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با دفتر مرکزی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نامه نگاری بین شرکت فرش کرمان و اصفهان ودرخواست مواد اولیه در سال۳۷ ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات اداری شرکت فرش و عنوان موارد مختلف ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بخش‌هائی از مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بخش‌هائی از مکاتبات شرکت غرش کرمان در مورد صادرات ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت فرش كرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبه در خصوص صادرات فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست برگ فاکتور قونسولگری تورنتو ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات متفرقه در زمينه فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مظنه و قیمت قالی و قالیچه کرمانی و ایلیاتی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مربوط به خرید و حمل پشم از زابل ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فروش ایران در خصوص حمل و نقل و سفارشات قالی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران در خصوص بخشنامه‌ها و خرید و فروش قالی و محصولات بافندگی قالی و کارکنان شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان با شعبه اصفهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران _ تهران با شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات متفرقه شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبه همدان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتجلسه‌های اجناس وارد شده به انبار شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی فرش همدان با کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات متفرقه ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات محاسباتی تهران به کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش روزنامه بدهکاری وبستانکاری شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نامه نگاری‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های دفتر روزنامه حسابداری هزینه‌های شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش درخصوص حمل فرش به خارج ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
جوابیه بانک ملی درخصوص درخواست شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان شعبه ماهان با شرکت فرش در تهران در مورد عیوب برخی قالی‌ها ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های روزنامه شرکت فرش در خصوص بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
قبوض بدهکاری بستانکاری شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
قبوض و فیش روزنامه بدهکاری و بستانکاری شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
معرفی نامه‌های بیماران کارمندان و کارگران شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نسخه بیماران شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
معرفی نامه‌های بیماران شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نسخه بیماران شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نسخه بیماران شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
معرفی نامه بیماران شرکت سهامی فرش ایران _ کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مالی شرکت سهامی فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
حسابهای بدهکار و بستانکاری شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
محاسبات و صورت بدهکاران و بستانکاران شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش درخصوص حمل فرش‌های سفارشی و محاسبات شرکت ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بخشنامه شماره ۷۶ صورت بودجه کارگزینی و مخارج اداری شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نسخه‌های پزشکان برای کارکنان شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات با شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های روزنامه شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران در تهران با شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های روزنامه ثبت هزینه‌های شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فهرست حقوق بگیران شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فعالیت‌های شرکت سهامی فرش ایران در کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
سفارش بافت قالی از تهران به کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش بازار قالی از شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
لیست ارسال قالی‌های حمل شده به کرمان از شعبه رفسنجان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورت قالی‌های ارسالی از شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش‌های شعبه جوپار شرکت فرش به کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بیمه نامه‌های حمل قالی‌های کرمان به تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
‏‫مکاتبات شرکت سهامی فرش کرمان با استانداری ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسیدهای مالی شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تلگراف‌های مخابره شده بین آقای رابرت سیمونز و شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و تلگراف‌های بین آقای رستم برزو سردری از یزد به شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسیدهای مالیاتی شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تعیین بهای فرش و مصالح قالی‌بافی در اراک ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بخشنامه ارسالی از تهران به شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مخابره تلگراف بین کرمان و بندرعباس و تهران درخصوص حمل قالی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و تلگراف‌های مبادله شده بین شعبه کرمان شرکت سهامی فرش و شرکت الیاس عوبادیه ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و تلگراف‌های شرکت فریتزلارو نیویورک با کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
حمل مواد اولیه جهت شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
امور متفرقه شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بزرگترین فرش دنیا
دفتر بدهی اشخاص به شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
امور مربوط به شرکت فرش سهامی شعبه اصفهان و فارس شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به شرکت سهامی فرش ایران با مرکز آمار ایران شرکت فرش ایران
گزارش ماموریت انجام شده سرپرستان شعب و خلاصه وضعیت شعب شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه وزارت تجارت درخصوص ابلاغ نام‌های جدید ایستگاه‌ها و شهرها و آبادی‌ها شرکت فرش ایران
تهیه پرونده استخدامی برای کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
اسناد هزینه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
محل و ارسال پشم به کرمان جهت شرکت فرش
گزارش های وضعیت بازار قالی،پشم و ریسمان ماشین در کرمان
عملکرد اداره بازرسی در خصوص قالی و قالیبافی در کرمان
بخشنامه‌ها و گرانی قیمت قالی در کرمان
تلگراف درمورد صدور فرش از ایران به عراق ، ترکیه و سوئیس شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت فرش کرمان با فرش مشهد در خصوص خرید مواد اولیه
مکاتبات شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست ایالت کرمان،صادرات فرش و نامه های شرکت فرش و بانک فلاحتی و صنعتی ایران
امور مالی شعبه کرمان شرکت سهامی فرش ایران
سفارش خرید فرش در کرمان توسط آقای صدقیانی از تجار تهرانی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تهیه مواد اولیه قال‌بافی از یزد ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مالی بین شرکت سهامی فرش کرمان و بانک ملی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تلگراف‌های مربوط به سفارش و خرید مواداولیه بافت فرش بین کرمان و تبریز ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات بین شرکت فرش کرمان و شرکت فرش در لندن در مورد سفارش فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
موارد مربوط به دستمزد، بیمه، صندوق تعاون و تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های اداره کار ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
ارسال چک مالیات حقوق کارمندان شرکت فرش کرمان به دارایی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تلگراف شرکت فرش کرمان به مشهد در مورد تهیه و ارسال پشم ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
راجع به جواز صدور فرش از شعبه اراک شرکت فرش ایران
امور متفرقه مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وصول مطالبات شرکت سهامی فرش ایران از خریداران فرش اقساطی شرکت فرش ایران
صورت جوازهای صادره از شرکت سهامی فرش شعبه شیراز شرکت فرش ایران
نامه مدیر نشریه آگهی به شرکت سهامی فرش ایران جهت ارسال آگهی‌های این شرکت به نشریه مزبور شرکت فرش ایران
صورت ریز فروش فرش‌های دولتی در حراج شرکت فرش ایران
مکاتبات و امور مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت اساسنامه آموزش دوره کتابداری و بایگانی دانشگاه تهران شرکت فرش ایران
دفترچه امضاهای بانک رهنی ایران شرکت فرش ایران
راهنمای بایگانی وزارت دارایی شرکت فرش ایران
گزارش بازرسان وزارت دارایی از وضعیت شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
حراج عمومی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
قراردادهای تهیه فرش برای شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت حساب مخابرات و تلگراف شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات بانک‌های ملی و بانک شاهنشاهی با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران و اداره شهربانی و ژاندارمری شرکت فرش ایران
مکاتبه هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فرش‌های نیمه بافت و برآورد میزان تولید فرش در شعب مختلف شرکت فرش ایران
صدور جواز مسافرت جهت یکی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت نرخ‌های اجناس فرش مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
صادرات فرش به بحرین و امور گمرکی مربوطه شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های اداره مالی درخصوص کاهش ساعت کاری در ماه رمضان شرکت فرش ایران
دفتر مراسلات شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه ‌وزارت دارایی درخصوص حقوق و دستمزد و تغییر نام بندر مشهد و خدمت نظام وظیفه شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه‌ها وزارت مالیه درخصوص دریافت مالیات بر درآمدها و چگونگی محاسبه آن شرکت فرش ایران
مراسلات شرکت سهامی فرش ایران در خصوص معاملات و صادرات فرش شرکت فرش ایران
اخبار سازمان ملل متحد شرکت فرش ایران
خرید پشم و صورت پشم‌های ارسالی از نیشابور به تهران و وزن آن شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد ترمیم و یا کسر فوق‌العاده اضافه کار بعضی کارکنان شرکت فرش شرکت فرش ایران
صورت‌جلسه‌های شرکت سهامی فرش ایران درمورد معاملات شرکت شرق لندن شرکت فرش ایران
تقاضای پرداخت صورت‌حساب تجارتخانه گلبنکیان شیراز از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان با دفتر مرکزی شرکت فرش ایران
گزارش معاملات فرش در همدان شرکت فرش ایران
قرارداد شرکت سهامی فرش ایران با شرکت قالی لندن درخصوص خرید و فروش قالی شرکت فرش ایران
مکاتبات اداره کارپردازی وزارت مالیه شرکت فرش ایران
احداث کارخانه قالی‌بافی در کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت آرونیان و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
معاملات خرید و فروش فرش و پشم در داخل و خارج کشور شرکت فرش ایران
مکاتبات اتاق تجارت تهران و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
هزینه حمل فرش به آمریکا شرکت فرش ایران
برآورد هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز و صورت‌های مالی شرکت فرش ایران
معاملات تجارتخانه‌های ایران با شعبات داخلی و شرکت‌های خارجی با نظارت شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مراسلات واردات و صادرات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فهرست اسامی کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی ایران شرکت فرش ایران
محاسبات مالی فرش‌های شعبه تبریز توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارشی از فعالیت‌های شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارشی درباره صنعت قالی‌بافی ایران شرکت فرش ایران
صورت‌مجلس‌های مجمع عمومی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارشی درمورد عملیات سالیانه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اساسنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت مستغلات شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
آمار فروش در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران شعبه اصفهان شرکت فرش ایران
اسناد خرید اقساطی فرش از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
طرح کارآموزی قالی‌بافی در استان سیستان و بلوچستان شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه مدیرامور اداری در مورد ایجاد سرویس دو ساختمان جدید و قدیم شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران در همدان در خصوص معاملات و هزینه‌های مربوط به فرش شرکت فرش ایران
ارسال صورت قالی‌های بدستگاه باب بازار داخله و خارجه از سوی شرکت سهامی فرش کاشان و انعقاد قرارداد میان این شرکت با شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
رسیدگی به شکایات قالی‌بافان کرمان شرکت فرش ایران
اقدامات درخصوص بهبود و توسعه صادرات قالی شرکت فرش ایران
تشکیل شرکت سهامی فرش در سلطان‌آباد ( اراک) شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های ارزیابی شده به همراه قیمت تمام شده آن شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با سازمان بیمه کارمندان درخصوص بیمه شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با سازمان تعاون روستایی ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با سازمان ایرانی و مجامع بین المللی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش با وزارت بازرگانی و امور خارجه شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش با بنگاه راه‌آهن دولتی ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه تهران ـ مشهد شرکت فرش ایران
اخبار اقتصادی دنیا شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر محاسبه انبار ریس پشم رنگین کرمان شرکت فرش ایران
دفتر آمار وصولی ، اجرایی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فروش فرش و بازار آن در آمریکا شرکت فرش ایران
دفتر صندوق شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
نقشه‌های مختلف قالی شرکت فرش ایران
ارسال نمودار فعالیت شعب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
شرکت سهامی دیلمقیانی نیویورک شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان شرکت فرش ایران
رونوشت ترجمه مندرجات روزنامه ( تان) منتشره در استانبول شرکت فرش ایران
معامله قالی‌های نمایشگاه پاریس توسط شرکت قالی لندن شرکت فرش ایران
شعب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
پرونده سابقه استادادان قالی‌باف کرمان شرکت فرش ایران
خلاصه بودجه کارگزینی و هزینه‌های انجام شده آن شرکت فرش ایران
دفتر حقوق کارمندان شرکت فرش کرمان شرکت فرش ایران
معرفی قسمت‌های مرکزی شرکت سهامی فرش و وظایف مربوطه شرکت فرش ایران
گزارش ارسال آئین نامه استخدامی و نمودار سازمانی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
نشریه شرکت سهامی فرش ایران در مورد فرش شرکت فرش ایران
کتاب بازار جهانی فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت «آلکسانیان» کانادا با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
نمایندگی فرش فروش ایران در استرالیا شرکت فرش ایران
درخواست نمایندگی فروش فرش ایران در آلمان شرکت فرش ایران
موضوعات مختلف مورد مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران با اداره کل گمرک شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به خرید و فرش توسط تجارت خانه‌های لندن از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات خرید قالی و قالیچه‌های کرمانی توسط آمریکا شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد فروش ، نیویورک شرکت فرش ایران
امور مربوط به صنعت فرش ایران از جمله صادرات و حمایت از صنعت فرش دستبافت شرکت فرش ایران
خلاصه گزارش آمار تولیدی شعبه محلات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تامین مواد اولیه جهت شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وضعیت موجودی بانک‌ها و صندوق‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات و امور مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ترازنامه مربوطه به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده کارگزینی جمعی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
بکارگماردن اشخاص جهت انجام امور فنی شرکت سهامی فرش ّ شعبه کرمانّ شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
قرارداد آموزش قالی‌بافی به زندانیان و ایجاد شغل برای آنها در زندان مشهد شرکت فرش ایران
قرارداد بهره‌وری واحد‌های مختلف کارخانجات تامین مواداولیه صنایع فرش ایران شرکت فرش ایران
آمار تولیدی هزینه‌های بهره‌برداری شرکت سهامی فرش ایران ّ شعبه قم ّ شرکت فرش ایران
گزارش عملیات یک‌ساله شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌حساب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبات داخلی و خارجی شرکت مزبور شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با دایره پنج اجرای ثبت تهران و سفارت آلمان شرکت فرش ایران
دفتر ثبت سفارشات فرش شرکت فرش ایران
ترازنامه اداره فاکتورنویسی ، عملیات وارداتی و صادراتی شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به وضعیت صندوق از اول بهمن ۳۲ تا آخر اسفند ۳۳ شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت اسامی کارکنان شرکت سهامی فرش در مرکز شرکت فرش ایران
پرسش‌نامه برای بافت قالی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران و شرکت شرق لندن شرکت فرش ایران
مکاتبات اداره کار و تبلیغات شهرستان‌های مختلف با شرکت‌های سهامی فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران ّ شعبه همدان ّ با دفتر مرکزی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران و هیات نظارت شرکت‌ها و مطالعه امور اقتصادی شرکت فرش ایران
تجارت‌خانه‌ غلام‌رضا فرش‌چیان نماینده شرکت سهامی فرش ایران در اصفهان شرکت فرش ایران
فرش‌های سفارشی مجلس به شعبه کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات وزارت کار و تبلیغات با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
سخنرانی محسن خواجه‌نور مشاور حقوقی وزارت کار و تبلیغات شرکت فرش ایران
قراردادهای شرکت سهامی فرش ایران با موسسه قالی شرق لندن درزمینه تجارت فرش شرکت فرش ایران
مکاتبه وزارت مالیه و شرکت سهامی فرش ایران درمورد خرید و فروش و وضعیت داخلی و خارجی بازار شرکت فرش ایران
صورت فروش فرش و سود و زیان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دستورالعمل تهیه بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شرکت فرش ایران
بررسی نارسائی‌ها و وابستگی‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور شرکت فرش ایران
نمودار سازمانی و پرسنلی و وظایف واحد‌های مختلف شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پیمان‌نامه‌های شرکت سهامی فرش ایران و بنگاه تعاون و صنایع زندانیان شرکت فرش ایران
مقررات عمومی صادرات و واردات کالا‌ها مصوبه وزارت بازرگانی شرکت فرش ایران
قیمت مصالح مصرف شده در قالی‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده سابقه استادان قالیباف و پذیرش آنان در شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان ّشعبه جوپارّ شرکت فرش ایران
محاسبات شرکت فرش ایران و فهرست اسامی قالی بافان شرکت فرش ایران
محاسبات شرکت سهامی فرش ایران درخصوص هزینه‌ها ، قیمت‌ها و فهرست قالی‌بافان شرکت فرش ایران
دفتر صورت‌حساب‌های بهداشت کارگران و کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
دفتر مراسلات شرکت سهامی فرش ایران ّرفسنجان ّ شرکت فرش ایران
رونوشت فرمان شاه دائر به اجرای قانون نقشه‌برداری ، رونوشت آیین نامه اجرای قانون بودجه اصلاحی مبنی بر استخدام کارکنان شرکت فرش ایران
ارسال خلاصه حساب جاری شرکت سهامی فرش به تجارت‌خانه‌ هانس هاسلر در سوئیس شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
افتتاح نمایشگاه فرش ایران در فروشگاه بزرگی در هامبورگ شرکت فرش ایران
صورت فروش در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تهیه سوخت زمستان برای کارگران قالی‌بافی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اقدامات و معاینات انجام‌شده توسط پزشک شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اسناد مربوط به بارخانه‌های امانتی فرش شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز شرکت فرش ایران
بخشنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت تضامن و دهدشتی و اخوان شرکت فرش ایران
متن قراردادهای شرکت سهامی فرش ایران با قالی‌بافان شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت‌سهامی فرش ایران درمورد ارسال و ترخیص کالاهای خود شرکت فرش ایران
آگهی تعمیر ماشین‌های تحریر و حساب و نثار گل در مراسم تدفین رضا شاه توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
لزوم اجرای معاملات براساس آئین‌نامه معاملات دولتی ، منع ارجاع سفارش به طور مستقیم شرکت فرش ایران
پرونده کارگزینی متقاضیان شغل در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
قرارداد مناقصه بین شرکت سهامی فرش ایران و دولت عمان درمورد ساخت و نصب فرش مسجد سلطان قابوس شرکت فرش ایران
درخواست شرکت سهامی فرش ایران از اداره کل تربیت بدنی درمورد ماموریت یکی از کارکنان آن سازمان و ارسال نشریات این سازمان شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از کارمندان وزارت اقتصاد شرکت فرش ایران
تشریح روش شماره‌گذاری و قالب کدها در تولید صنعت فرش شرکت فرش ایران
آیین‌نامه اجرای قانون بودجه اصلاح کل کشور شرکت فرش ایران
آیین‌نامه تخفیف فروش فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات سفارش بافت و خرید فرش از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اسناد فروش فرش شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر عدل‌بندی مربوط به شرکت سهامی فرش ایران ـ شعبه شیراز شرکت فرش ایران
مکاتبات بین شرکت سهامی فرش ایران و لندن شرکت فرش ایران
آیین‌نامه تعیین صلاحیت مهندسان مشاور شرکت فرش ایران
اعلام وصول تخته فرش‌های فروخته شده به آمریکا شرکت فرش ایران
موضوع معاملات قسطی فرش در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
آیین‌نامه استخدامی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ایجاد اختلاف به علت خرید فرش مقرراتی شرکت فرش ایران
بررسی هزینه‌های اداری شرکت فرش ایران و اجرای قانون مصوب بازنشستگی در این شرکت شرکت فرش ایران
رسیدگی به سفارشات فرش در شرکت سهامی فرش ایران و دیگر امور مربوط به این شرکت شرکت فرش ایران
وضعیت شرکت‌ سهامی فرش ایران در قم و موضوع تامین فرش وزارت دارایی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش و سازمان اوقاف درمورد ارزیابی و فروش فرش‌های موقوفه شرکت فرش ایران
فاکتور فروش و بررسی صورت محاسبات شعب مختلف شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت مشخصات فرش‌های فروخته شده از سوی شرکت سهامی فرش ّ شعبه تبریزّ به شرکت خارجی در ّلندنّ شرکت فرش ایران
رضایت و قدردانی از کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فاکتورهای فرش‌های حمل شده از شرکت‌های سهامی فرش ایران به تهران شرکت فرش ایران
رسیدگی به درخواست‌های و طرح‌های عمرانی از قبیل تامین کارخانه پشم شرکت فرش ایران
دستمزد ریسندگی خامه شرکت فرش ایران
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و عمده فروشی در ایران شرکت فرش ایران
نرخ حمل محمولات فرش توسط شرکت دوگرو شرکت فرش ایران
تعیین هزینه‌های کرایه محمولات فرش به کشور‌های اروپایی شرکت فرش ایران
گزارش بازدید از کارخانجات فرش‌بافی ترکمنستان شرکت فرش ایران
صورت حساب‌ها و آمار مالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
قطع‌نامه انجمن اسلامی کارکنان شرکت سهامی فرش ایران و تعیین اعضای آن شرکت فرش ایران
سفارش خرید فرش به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌حساب‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات و قراردادهای مربوط به تهیه و تامین مواد اولیه جهت بافت فرش شرکت فرش ایران
‏‫صورت فروش فرش‌های دولتی در حراج شرکت فرش ایران
قرارداد‌های شرکت سهامی فرش ایران با قالی‌بافان شرکت فرش ایران
صورت پیمان‌های ارزی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تثبیت وضع استخدامی کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پایان‌نامه در موضوع فرش ایران شرکت فرش ایران
فرش‌های نیمه بافت شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران ّ شعبه چوبار ّ شرکت فرش ایران
تعیین مالیات حقوق اعضاء حقوق بگیر کارگران روزمزد دولت شرکت فرش ایران
رونوشت صورت‌مجلس شرکت سهامی فرش ایران درخصوص خرید زمین جهت احداث کارگاه قالی‌بافی شرکت فرش ایران
یک نسخه نشریه تهران اکونومیست شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرداخت طلب نماینده شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه وزارت پیشه و هنر درخصوص استخدام فارغ التحصیلان هنرستان‌ها شرکت فرش ایران
آمار محاسبات اداری شرکت سهامی فرش ایران شعبه جوپار کرمان شرکت فرش ایران
اوراق ماهیانه و وضعیت سود و زیان شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
اوراق ماهیانه وضعیت رنگرزی و سود و زیان شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد در مورد سفارشات به این شرکت شرکت فرش ایران
آمار محاسبات اداری شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
سفارشی‌های وزارت امور خارجه شرکت فرش ایران
اوراق ماهیانه تقسیم بندی مخارج عمومی شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان شرکت فرش ایران
اوراق ماهیانه رنگرزی و مخارج آنها در شرکت سهامی فرش ایران شعبه جوپار کرمان شرکت فرش ایران
اوراق ماهیانه تقسیم بندی مخارج عمومی و مطالبات و قروض شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
مطالبات مالی شرکت سهامی فرش ایران از یکی از کارکنان اداره هواپیمایی کل کشور شرکت فرش ایران
صورت‌جلسه هیات مدیره در مورد معرفی یکی از کارمندان مطلع جهت نمایشگاه جهانی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فروش اقساطی فرش شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت مالیات حقوق و فوق‌العاده کارمندان و کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت موجودی و بدهی‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت ریز فرش‌های حمل شده به شرکت سهامی فرش ایران شعبه تهران شرکت فرش ایران
صورت‌جلسه نمایندگان ارگان‌های دولتی درمورد مسئله قاچاق کالاهای صادراتی به ویژه فرش دست‌بافت شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شعبه ملایر شرکت فرش ایران
ریز بدهی سازمان‌های دولتی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
آیین‌نامه قانون کمک به کارمندان دولت شرکت فرش ایران
پرونده حمل فرش از ایران به آمریکا توسط کشتی شرکت فرش ایران
گزارش کارهای انجام شده قسمت کارگزینی و خدمات اداری شرکت فرش ایران
پیشنهاد اعطاء سمت عاملیت خرید و فروش شرکت فرش ایران
اعطاء نمایندگی فروش در لندن شرکت فرش ایران
تقاضای افزایش سرمایه شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
مسافرت مدیرعامل شرکت سهامی فرش به اروپا شرکت فرش ایران
تلگراف وارده و صادره از شرکت سهامی فرش مشهد شرکت فرش ایران
نشریه « نامه بازرگانی» از نشریات اداره اطلاعات و آمار « وزارت بازرگانی» شرکت فرش ایران
نرخ اجناس صادراتی ایران در بازار لندن شرکت فرش ایران
صادرات فرش و مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه اراک شرکت فرش ایران
وصول شرکت سهامی فرش از خریداران فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با هلید براند در لندن شرکت فرش ایران
صورت هزینه‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران ّشعبه شیرازّ شرکت فرش ایران
نامه‌های ارسالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست شغل از شرکت سهامی فرش شعبه تبریز شرکت فرش ایران
اجاره نامه‌های صدور فرش از طرف شرکت سهامی فرش ّ شعبه همدان ّ شرکت فرش ایران
آمار جواز صدور فرش شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
مجله اطاق تجارت شرکت فرش ایران
قرارداد ساخت دارفلزی بین شرکت سهامی فرش ایران با یکی از شرکت‌ها شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به مدیر کل بازرگانی خارجی شرکت فرش ایران
گزارش ماهانه خرید و فروش شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
آمار صادرات فرش ایران به کشورهای دیگر شرکت فرش ایران
جدول زمان‌بندی عملیات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به اسامی بدهکاران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران در زمینه لزوم تهیه مواد مورد نیاز شرکت مزبور شرکت فرش ایران
بدهی یکی از کارکنان اداره دارایی راه‌آهن دولتی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
طرح تصویب‌نامه هیات‌دولت درمورد نحوه فروش فرش به کارکنان دولت شرکت فرش ایران
گواهی نامه بیمه آتش‌سوزی و دزدی جهت قالی‌های خریداری شده شرکت فرش ایران
نتایج اولین مسابقه‌های قهرمانی کشور شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران و تصمیمات اتخاذی شرکت فرش ایران
مکاتبات اداره دارایی و اقتصادی و شرکت سهامی فرش ایران درخصوص وصول‌طلب شرکت شرکت فرش ایران
فتوکپی بخشنامه‌های نخست وزیری و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها شرکت فرش ایران
اسناد مربوط به فروش اقساطی فرش توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت وضعیت حساب بانک‌ها و صندوق‌های شرکت سهامی فرش ایران به صورت هفتگی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش با نماینده نطنز و بخشنامه مربوط به پرداخت حقوق و پایان خدمت وی شرکت فرش ایران
آمار و اطلاعات مربوط به روستاها و بخش‌های بوشهر ، لنگه ، برازجان ، و بنادر خلیج فارس شرکت فرش ایران
مراسلات شرکت سهامی فرش ایران ـ تبریز درخصوص تادیه خسارت ، هزینه‌ها و قیمت فرش با تجارت‌خانه‌ها شرکت فرش ایران
اسناد خرید شرکت خارجی از شرکت سهامی فرش شعبه شیراز شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های فروخته شده و امانت داده شده به شرکت خارجی شعبه همدان شرکت فرش ایران
اسامی مشتریان متفرقه خارجی شرکت سهامی فرش شعبه کرمان شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های فروخته شده به شرکت‌های خارجی شعبه مشهد شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
معرفی موسس آموزش مکاتبه‌ای ایران وابسته به وزارت آموزش و پرورش شرکت فرش ایران
پرسشنامه آمارگیری از واحد‌های آماری وزارت‌خانه‌ها شرکت فرش ایران
نظامنامه کارخانه‌های قالی‌بافی و مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
برگه‌های محاسباتی شرکت سهامی فرش ایران شعبه اردستان شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران و تجارت داخلی و خارجی و حمل و نقل مواد اولیه خام در شعبه کرمان شرکت فرش ایران
فاکتور شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز راجع به مشخصات کلی امور مربوط به فرش بافی شرکت فرش ایران
مراسلات مالی شرکت سهامی فرش ایران با بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به محاسبات و امور مالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
قبض‌های ارسال ریس رنگین به شعبه جوپار از رنگرزی کرمان شرکت فرش ایران
قسمتی از دفتر روزنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به ریس‌ها و مصالح رنگرزی شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
دفتر مراسلات شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان ّ شعبه رفسنجانّ شرکت فرش ایران
دفتر حقوق کارمندان شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
نشریه آمار کشور شرکت فرش ایران
اصلاحیه مربوط به قرارداد‌ ساخت تعدادی دستگاه قالی‌بافی شرکت فرش ایران
رونوشت قراردادکار آموزی قالی‌بافی‌ها در زندان‌ها شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد نمایندگی فروش فرش در آمریکا شرکت فرش ایران
حساب دارایی شعب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مذاکرات انجام شده بین مسئولان شرکت فرش و سازمان عمران کیش شرکت فرش ایران
صورت تفکیک درآمد‌های شعب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
‏صورت‌حساب اجناس شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
‏صورت حساب‌های کارخانه پشم‌شویی کرج شرکت فرش ایران
اعتبار مالیات شرکت و صورت تراز پس‌انداز کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مذاکرات درمورد اقدامات لازم برای تهیه بیلان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارشات شرکت سهامی فرش ایران ـ تهران درخصوص برآورد محصول فروش ، امور مالی شرکت فرش ایران
صدور پروانه خرید اسعار جهت شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بارنامه‌ها و صورت سفارش فرش‌های شعبه تبریز شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
طرح تاسیس کارخانجات مواد اولیه فرش کرمانشاه شرکت فرش ایران
مراسلات تجارت‌خانه فریتزلارو با شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
نشریه بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
مراسلات تجارت‌خانه «فریتزلارو» آمریکا با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت تصویب‌نامه هیات‌وزیران راجع به قانون مالیات بردرآمد و جرایم مالیاتی شرکت فرش ایران
گزارش عملیات بیلان مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
بافت فرش‌های مسجد نبی در شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
امور مالی (شرکت سهامی فرش ایران) ، تهیه و خرید مواد اولیه قالی‌بافی شرکت فرش ایران
تقاضای خرید و حمل فرش به نیویورک و صورت ریز هزینه‌ها و مخارج گمرک و بیمه آن شرکت فرش ایران
تصویب‌نامه‌ها شرکت فرش ایران
آمار سالیانه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه شرکت سهامی فرش ایران درمورد استخدام اشخاص شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شرکت‌های خارجی فرش و خرید و فروش داخلی و امور مربوط به کارکنان شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به فرش‌های ارسالی از شرکت سهامی فرش شعبه همدان به نیویورک ـ آمریکا شرکت فرش ایران
اسناد اجاره استیجاری ملکی به شرکت سهامی فرش ایران جهت انبار فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبات داخلی و خارجی ، صادرات و امور مربوط به قالی شرکت فرش ایران
معاملات تجاری شرکت سهامی فرش ایران با آمریکا و راپرت تجارت‌خانه‌ها شرکت فرش ایران
مکاتبات مالی شرکت سهامی فرش ایران با شعبات داخلی و خارجی و محاسبات مالی و مخارج شرکت شرکت فرش ایران
معاملات خرید و فروش قالی شرکت سهامی فرش ایران با بنگاه کارپردازی ، اهداء فرش شرکت فرش ایران
خرید و فروش داخلی و خارجی و تلگراف‌های واصله با شرکت‌های خارجی لندن توسط شرکت سهامی فرش ایرن شرکت فرش ایران
فرم و قبض مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت بازرگانی در امور مربوطه شرکت فرش ایران
تقاضای ابریشم از سوی شرکت سهامی فرش اردستان و تاسیس کارگاه رنگرزی در این شعبه شرکت فرش ایران
گزارش فعالیت‌های بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وضعیت سهام‌داران ، میزان دارایی و بدهی‌ها و محاسبات بودجه در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
هزینه‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
برپایی نمایشگاه کالای ایران با حضور شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تقاضای اعتبار برای شرکت سهامی فرش ایران جهت رفع مضیقه موجود شرکت فرش ایران
قراردادها و مذاکرات بین شرکت سهامی فرش ایران با یکی از شرکت‌ها با مسئولیت محدود شرکت فرش ایران
بدهی یکی از کارگران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست آگهی از روزنامه اتحادملل و هفته نامه سیاسی دی پست شرکت فرش ایران
گزارشات شرکت سهامی فرش ایران درمورد صورت فروش فرش ، مشخصات فرش‌ها شرکت فرش ایران
قرارداد شرکت سهامی فرش ایران با کارگاه ابریشم‌کاری «محمد زرکار» درخصوص تحویل ابریشم آماده جهت قالی‌بافی به شرکت مزبور شرکت فرش ایران
امور مربوط به بانک شاهنشاهی ایران شرکت فرش ایران
‏‫مکاتبات اداره ثبت اسناد کل کشور و شرکت سهامی فرش ایران درمورد ثبت فروش و قراردادها شرکت فرش ایران
مکاتبات تجارت‌خانه حاج‌میرزامحمد طهرانی و شرکت سهامی فرش ایران درخصوص فروش نیل‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بیمه قالی‌های ارسالی به نیویورک شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران شامل بخشنامه مالیات کارکنان شرکت فرش ایران
دفتر بدهی‌های اشخاص به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
حقوق و عوارض گمرکی فرش ایران در کشورهای خارج شرکت فرش ایران
هفته نامه اخبار سازمان ملل متحد شرکت فرش ایران
درخواست صدور جواز صدور فرش از شعبه کرمان شرکت فرش ایران
وضعیت بازار فرش و پشم و ریس در تبریز ، فهرست فرش‌های صادره از تبریز شرکت فرش ایران
مشخصات فرش‌های حمل‌شده از شرکت سهامی فرش شعبه سلطان‌آباد به نیویورک شرکت فرش ایران
مشخصات و قیمت فرش‌های حمل شده از کرمان به نیویورک شرکت فرش ایران
‏‫دفتر حمل قالی شرکت سهامی فرش شعبه شیراز شرکت فرش ایران
وصول مطالبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وصول مطالبات شرکت سهامی فرش از یکی از کارمندان شرکت خزر در گرگان شرکت فرش ایران
دفتر بدهی‌های اشخاص به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت اعضاء شرکت سهامی فرش شعبه کرمان شرکت فرش ایران
مشخصات فرش‌های صادره از همدان به تورنتو شرکت فرش ایران
درخواست تامین لوازم اداری مورد نیاز شرکت شهامی فرش ایران شعبه آباده شرکت فرش ایران
مکاتبه برای نحوه پرداخت عیدی کارمند قبلی شرکت سهامی فرش ایران و کارمند فعلی شرکت ملی ذوب‌آهن ایران شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
خرید فرش و قالی تبریز و حومه شرکت فرش ایران
دفتر انبار ریس پشم رنگین کرمان شرکت فرش ایران
بدهی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ابلاغ قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان‌ها و نهادها شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران و واحد‌های مرکز و خارج از مرکز شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد و امور آن شرکت فرش ایران
گزارش‌های مالی و دارایی‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صندوق تعاون وکلاء شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت ریز ارزیابی فرش‌های ارسالی از شعب مختلف به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
طرح ترویج قالی بافی در روستاهای کشور شرکت فرش ایران
گزارش بازرسی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه اداره نظارت شرکت‌ها درخصوص اسامی کارکنان شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
آلبوم نمونه نخ شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
سیاهه بدهی‌های شرکت سهامی فرش شعبه شیراز شرکت فرش ایران
اسناد مربوط به تصفیه بدهی‌‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه سلطان‌آباد (اراک) شرکت فرش ایران
تلگراف‌های شرکت سهامی فرش ایران در نیویورک در موضوع هزینه فروش فرش شرکت فرش ایران
بدهی یکی از کارکنان سازمان بهداشت به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وصول طلب شرکت سهامی فرش از یکی از کارکنان اداره دخانیات شرکت فرش ایران
دو برگ روزنامه نور و ظلمت شرکت فرش ایران
متحدالمال شرکت‌سهامی فرش ایران درمورد ارسال بیلان سالیانه شعب آن شرکت فرش ایران
تهیه مواد ریسندگی برای کارخانجات شرکت فرش ایران
بدهی تعدادی از کارگران شرکت سهامی فرش ایران به شرکت مزبور شرکت فرش ایران
پیگیری‌های اداره امور مالی وزارت دادگستری درخصوص وصول مطالبات فرش خریداری شده شرکت فرش ایران
مکاتبات تلگرافی شرکت سهامی فرش ایران ـ طهران و تجارت‌خانه پرز لندن شرکت فرش ایران
‏‫صادرات فرش تبریز به اروپا شرکت فرش ایران
سفارش تجارت‌خانه‌های خارجی به شرکت‌سهامی فرش ایران درمورد بافت قالی شرکت فرش ایران
خرید و فروش اسعار و اعلام وضعیت معاملات فرش توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه‌های وزارت مالیه درمورد شرکت سهامی فرش ، صادرات فرش شرکت فرش ایران
بافت کناره جهت کاخ‌های شاپورغلامرضا و عبدالرضا شرکت فرش ایران
مراسلات مالی مربوط به صادرات فرش ایران شرکت فرش ایران
فعالیت‌های شرکت سهامی فرش شعبه کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات بانک فلاحتی و صنعتی و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش مجمع‌عمومی صاحبان شرکت‌سهامی فرش ایران درمورد سوءاستفاده‌های یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت فرش ایران
مکاتبات بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکت سهامی فرش ایران با موضوعاتی از قبیل تقاضای تامین اعتبار شرکت فرش ایران
قراردادهای فروش فرش شرکت فرش ایران
اقدامات شرکت سهامی فرش ایران شعبه رفسنجان شرکت فرش ایران
مکاتبات با مراکز توسعه صادرات ایران در زمینه صادرات فرش ایران به کشور‌های دیگر شرکت فرش ایران
بررسی بدهی افراد به یکدیگر بابت خرید فرش شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران و گزارش وضع موجودی آن شرکت فرش ایران
مقاله‌ای تحقیقی تحت عنوان « قالی ایران و صدور آن به خارج» نوشته شاهرخ معروف‌خانی شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران با موسسات و اشخاص شرکت فرش ایران
پیمان‌نامه‌های فروش ارز شرکت فرش ایران
گزارش درمورد صنعت فرش در رفسنجان شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد از جمله تعیین مالیات بر درآمد کارکنان شرکت سهامی فرش ایران ، سفارش بافت قالی شرکت فرش ایران
امور متفرقه شرکت سهامی فرش ایران شامل فروش اقساطی فرش ، تهیه و حمل نخ مورد نیاز شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه رئیس اداره نظارت شرکت سهامی فرش ایران مبنی بر موازنه‌های ماهیانه و ترازنامه سالیانه شرکت فرش ایران
گزارشات درمورد اوضاع بازار فرش در نیویورک شرکت فرش ایران
درخواست ارسال برنامه نظارت فرش و آگهی مربوط به نمایندگی آمریکا شرکت فرش ایران
بخشنامه‌ای درمورد استخدام اعضاء شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
بازنشست شدن یکی از کارکنان شرکت‌سهامی فرش ایران شعبه مشهد طبق درخواست وی شرکت فرش ایران
صورت مظنه فرش‌های کرمان ، کاشان شرکت فرش ایران
رونوشت قانون شاهنشاهی راجع به اضافه‌حقوق سالیانه کارمندان دون پایه شرکت فرش ایران
ترجمه آیین‌نامه مناقصه‌ها و مزایده‌ها در کشور عربستان سعودی شرکت فرش ایران
پرونده کارگزینی و اداری ابوالقاسم علوی بروجردی کارمند شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تبلیغات فرش ایران شرکت فرش ایران
اختلافات مالی و توقیف اشخاص شرکت فرش ایران
بازار فرش در تبریز شرکت فرش ایران
صدور فرش و معامله آن از سوی شرکت سهامی فرش ایران با یکی از شرکت‌های انگلیسی شرکت فرش ایران
صدور قالی از شعبات شرکت‌سهامی فرش ایران به شرکت‌های خارجی شرکت فرش ایران
پرونده مربوط به شرکت سهامی فرش اراک شرکت فرش ایران
لزوم کسر حقوق یکی از کارکنان اداره حسابداری کل گمرک به دلیل عدم‌پرداخت اقساط فرش خریداری شرکت فرش ایران
صورت اسامی کارمند شرکت سهامی فرش ایران در مرکز شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد نمایندگی شرکت‌سهامی فرش در نیویورک شرکت فرش ایران
ارسال محمولات مشتریان خارجی توسط شعبه تبریز شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
گزارش‌های شعبه کرمان شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شعبه شیراز شرکت‌سهامی فرش درخصوص صدور پروانه گمرکی شرکت فرش ایران
تصویب‌نامه هیات‌وزیران درباره آیین‌نامه کارگزینی بنگاه خالصجات و رونوشت لوایح در موارد گوناگون شرکت فرش ایران
رسیدگی به وضعیت درمان کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
امور اداری شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
امور مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه جوپار کرمان شرکت فرش ایران
اختلاف مالی بر سر فرش قسطی از سوی شرکت سهامی فرش ایران به کارکنان دانشگاه تهران شرکت فرش ایران
پرداخت اقساط فرش‌های خریداری شده توسط کارکنان شرکت سهامی بیمه به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مجله اتاق تجارت شرکت فرش ایران
اختلافات مالی بر سرخرید فرش شرکت فرش ایران
اختلافات مالی بر سر فروش فرش شرکت فرش ایران
صادرات فرش و اقدامات گمرکی آن و صدور جواز محل آن شرکت فرش ایران
تحویل فرش به دربار و اعلام وصول مبالغ آن توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صادرات فرش شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مجله بانک مرکزی ایران شرکت فرش ایران
فروش و صادرات فرش از سوی شرکت‌سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فاکتور‌های شرکت سهامی فرش شعبه مشهد شرکت فرش ایران
بخشی از نظامنامه اسعار و تعهد فروش اسعار جهت شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
درخواست اسعار برای پرداخت حقوق مستخدمین شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
صورت تقسیم سود شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های ارسالی شعبه تبریز شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
اعلامیه مدیون‌های شرکت‌سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فاکتور‌های فرش‌های شعبه همدان شرکت فرش ایران
ارسال قالی از اراک به تهران شرکت فرش ایران
فاکتور‌های شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های ارسالی توسط شعبه كرمان شركت سهامی فرش شرکت فرش ایران
بارنامه و فاکتورهای شرکت سهامی فرش کاشان شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش ایران درخصوص پرداخت سود به سهام‌داران و اخذ مطالبات بابت اقساط بدهی از اشخاص شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های ارسالی توسط شعبه همدان شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
جواز صدور فرش به خارج از کشور شرکت فرش ایران
مکاتبات وزارت بازرگانی و پیشه هنر ( وزارت اقتصاد ملی ) و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
خرید فرش برای وزارت کشور و امور خارجه شرکت فرش ایران
بررسی وضعیت کارکرد . کارگران صنایع قالی بافی شرکت فرش ایران
تشکیلات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
هزینه‌ها و درآمدهای شرکت سهامی فرش ایران کاشان ، قم شرکت فرش ایران
امور مالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر ثبتی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش بازدید از شعب شرکت سهامی فرش ایران در کشور شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با نماینده‌اش در واشنگتن درمورد فروش و قیمت فرش شرکت فرش ایران
تاسیس کارخانه‌های قالی‌بافی در نقاط مختلف استان فارس شرکت فرش ایران
فرش پشم توسط شعبه همدان به شرکت پنبه و پشم و پوست شرکت فرش ایران
بدهی شرکت سهامی فرش ایران به کارکنان وزارت گمرک شرکت فرش ایران
مطالبات شرکت سهامی فرش ایران از وزارت دارایی شرکت فرش ایران
تقاضای ارز برای پرداخت احتیاجات ارزی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات وزارت دارایی و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
روابط بازرگانی شرکت سهامی فرش ایران با شرکت اطلس کپنهاک شرکت فرش ایران
مقررات کشور آمریکا درخصوص صادرات کالاها شرکت فرش ایران
دفتر محاسباتی شرکت سهامی فرش کرمان شرکت فرش ایران
دفتر صندوق نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر ثبت مراسلات و امور مربوط به نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان شرکت فرش ایران
تعهدنامه شرکت فرش ایران
دفتر ثبت برگه‌های حسابداری شرکت فرش ایران
دفتر ثبت اوزان فرش‌های سفارشی و صورت قالی‌بافان مربوط به شرکت سهامی فرش شعبه جوپار کرمان شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه سازمان صنایع‌دستی و شرکت‌سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شرکت هواپیمایی ملی ایران شرکت فرش ایران
قراردادها و اقدامات شرکت سهامی فرش ایران با بنگاه تعاون و صنایع زندان جهت توسعه و تعلیم فرش‌بافی و ایجاد کار برای زندانیان شرکت فرش ایران
مکاتبات انجمن ملی حمایت کودکان و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
وضعیت بازار فرش کرمان شرکت فرش ایران
ایجاد نمایندگی فروش فرش در آمریکا شرکت فرش ایران
مرکز تجارت فرش شرکت فرش ایران
مالیات غیرمستقیم پشم شرکت فرش ایران
تجارت‌خانه فرش عیسی کورس لندن شرکت فرش ایران
حساب قالی‌های سفارشی بازآورد شرکت فرش ایران
فعالیت‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اعلام وصول چند تخته فرش شرکت فرش ایران
دفتر حسابداری شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
محاسبه انبار ریس پشم کرمانی مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران و ادارات وزارت فرهنگ شرکت فرش ایران
فیش‌ها و اسنادحسابداری ماهیانه نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران در شیراز شرکت فرش ایران
اسناد بیمه حمل و نقل فرش به مناطق مختلف شرکت فرش ایران
دستور العمل شرکت سهامی فرش ایران درخصوص معاملات تجاری با شرکت قالی شرق شرکت فرش ایران
ارسال فرش به اداره انجمن پیشاهنگی و تربیت بدنی جهت مفروش کردن پلکان‌های ورزشگاه امجدیه شرکت فرش ایران
عملکرد اداره ژاندارمری کل کشور درخصوص استرداد فرش‌های مسروقه نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران با ادارات وزارت دارایی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با اداره حسابداری مخصوص شاهنشاهی شرکت فرش ایران
عملکرد وزارت پست و تلگراف و تلفن شرکت فرش ایران
‏‫صورت محاسبات ماهیانه نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران در کاشان شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران با شرکت شرق لندن شرکت فرش ایران
دفتر ثبت برگه‌های حسابداری شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اوراق معاملاتی فروش فرش و قالیچه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پیش‌نویس طرح ایجاد کارگاه سری‌سازی دستگاه و نقشه و بسته‌بندی لوازم کامل بافت قالی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش با سازمان دفاع غیر نظامی کشور و بنیاد مستضعفان شرکت فرش ایران
فروش فرش در نمایشگاه فرش شهر هامبورگ آلمان شرکت فرش ایران
مکاتبات وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ابلاغ بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌‌های وزارت دارایی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اقدامات شرکت سهامی فرش ایران برای تادیه مطالبات مالی خود از یکی از خریداران فرش شرکت فرش ایران
کتابچه تجارت‌خانه ایرانی حسن و سادی در هامبورگ شرکت فرش ایران
تاسیس و افتتاح نمایندگی شرکت سهامی فرش ایران در یزد شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران به شعبات آن شرکت فرش ایران
رونوشت تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص مالیات و حقوق کارکنان دولت شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه دفتر مرکزی شرکت سهامی فرش ایران و نمایندگی شرکت در همدان شرکت فرش ایران
عملکرد شرکت سهامی فرش ایران برای انجام مراسم جشن‌های دوهزارو پانصدساله شاهنشاهی شرکت فرش ایران
تلگراف‌ها و مکاتبه‌های دفتر مرکزی شرکت سهامی فرش ایران با شعبه همدان شرکت فرش ایران
صدور پروانه ورود بشکه‌های موادشیمیایی (سود کستیک) از آلمان به ایران شرکت فرش ایران
عملکرد شعبه همدان از شرکت‌سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی فرش ایران راجع به سفارش بافت دو تخته قالی همدان شرکت فرش ایران
سفارش فرش یکی از اعضای هیات‌مدیره و مسائل پیرامون آن شرکت فرش ایران
بیمه‌ نامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر خرید شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
‏‫فعالیت‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صدور فرش تبریز به خارج از کشور شرکت فرش ایران
دفتر صورت‌حساب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات انبار ریس پنبه ماشین شرکت سهامی فرش کرمان شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات شرکت سهامی فرش کرمان شرکت فرش ایران
دفتر محاسبات مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات با شرکت سهامی فرش از سوی وزارت دارایی و اقتصادی (همدان) شرکت فرش ایران
مکاتبات با ریاست شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
گزارش حساب‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بازرسی شرکت شرکت فرش ایران
تشکیلات اداری با افتتاح شعبه شرکت فرش ایران
بیمه شدن قالی شرکت فرش ایران
بازاریابی فرش و استخدام شرکت فرش ایران
تدارک پشم شرکت فرش ایران
گزارش سال ۵۴ شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش هیات رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
فرم‌های شناخت شعب تولید شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران راجع به امور مربوط به شعبات داخلی و تامین احتیاجات شعبات شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی راجع به امور کارکنان و پرداخت حقوق آنان شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران بر خرید املاک برای شعبات محلات و امور قالی‌بافان شرکت فرش ایران
امور تولیدی ، طرح و نقشه ، هزینه‌ها و آمار تولید شرکت سهامی فرش ایران با شعبات داخل کشوری شرکت فرش ایران
گزارش محاسبات دفاتر شعبه کاشان و دستگاه‌های ماشین‌آلات مربوط به صنعت فرش شرکت فرش ایران
آیین‌نامه و اساسنامه استخدامی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی راننده شرکت سهامی فرش ایران «شعبه نیشابور» شرکت فرش ایران
اجاره آب چشمه‌علی برای قالی‌شویی و احداث کارخانه مخصوص آن شرکت فرش ایران
بودجه پیشنهادی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شهبه اصفهان شرکت فرش ایران
درخواست پرداخت طلب و دیون به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رسیدگی به پرداخت دیون به شرکت سهامی فرش ایران از بابت فروش فرش اقساطی شرکت فرش ایران
درخواست بازپرداخت بدهی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و قالی‌بافان شرکت سهامی‌فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
شکایت کارگران قالی‌باف کارگاه مرکزی کرمان شرکت فرش ایران
آمار سالیانه بازرگانی کشور شاهنشاهی شرکت فرش ایران
پرونده مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه عراق(اراک) شرکت فرش ایران
پروژه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درآمدها و هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران تبریز شرکت فرش ایران
درآمدها و هزینه‌های شرکت سهامی فرش ملایر شرکت فرش ایران
درآمد و هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه قم و کاشان شرکت فرش ایران
بدهی و درآمدهای شرکت سهامی فرش شعبه مشهد شرکت فرش ایران
صادرات فرش از ایران شرکت فرش ایران
درآمدها و هزینه‌های شرکت سهامی فرش « آبادان » شرکت فرش ایران
دفتر روزنامه ریس پنبه و پشم کرمانی شرکت فرش ایران
دفتر ثبت مراسلات شرکت سهامی فرش ایران شعبه جوپار کرمان شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه زاهدان شرکت فرش ایران
اسناد مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه زاهدان شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه زاهدان شرکت فرش ایران
تاریخچه و اطلاعاتی درمورد شرکت سهامی فرش ایران و صنعت فرش شرکت فرش ایران
صورت‌حساب شرکت‌سهامی فرش ایران شعبه اراک شرکت فرش ایران
گزارش بازرس شرکت سهامی فرش ایران از شعبه کاشان شرکت فرش ایران
صورت پس‌انداز کارکنان و صورت‌حساب شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
سیاهه‌ای از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شعبات همدان ، مشهد ، کاشان و کرمان شرکت فرش ایران
سیاهه‌ای از محاسبات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
سیاهه ریس رنگین کرمانی در سال۱۳۲۲ـ ۱۳۲۳ شرکت فرش ایران
دفتر وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان و مکاتبات ثبت شده شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به محاسبه بستانکاران و بدهکاران شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات اداره مالیات‌ بردرآمد با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تجارت فرش ایران شرکت فرش ایران
رسیدگی به تقاضای فردی مبنی بر ایجاد نمایندگی فروش‌فرش در هامبورگ شرکت فرش ایران
رسیدگی به درخواست بنگاه هوگ‌مرسکات مقیم مالت شرکت فرش ایران
تقاضای شخص مبنی بر ارسال کاتالوگ فرش ایران شرکت فرش ایران
استعلام بافندگان فرش ایران شرکت فرش ایران
فروش فرش تبریز شرکت فرش ایران
رسیدگی به تقاضای آقای جمشید جهانگیر شرکت فرش ایران
مکاتبه بنگاه بازرگانی رامچنز بمبئی با شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ارسال بهای فرش اصفهان شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت فرش شعبه همدان شرکت فرش ایران
تخلفات شرکت قالی «عراق» اراک شرکت فرش ایران
درخواست‌های وزارت داخله از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
خرید پشم و پنبه جهت کارخانه‌های قالی‌بافی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شعبات دیگر در شهرهای ایران شرکت فرش ایران
طرح توسعه شعبات شرکت فرش ، خرید و فروش و حمل فرش شرکت فرش ایران
صدور فرش شرکت فرش ایران
شرکت در کنفرانس مجمع علوم سیاسی و اجتماعی آمریکا شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات مجمع همگانی شرکت سهامی فرش ایران و ترازنامه‌های مربوط به شرکت شرکت فرش ایران
درخواست جواز صدور فرش شرکت فرش ایران
پی‌گیری شکایت مهدی مهاجر از شرکت سهامی فرش ایران به علت ابلاغ حکم الغاء خدمت شرکت فرش ایران
سوابق خدمتی محمد‌حسن اشرفی یکی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شعبه محلات شرکت فرش ایران
انعقاد اساسنامه شرکت سهامی فرش ایران در دفتر مرکزی شرکت فرش ایران
گزارش عملکردهای هیات‌مدیره شرکت سهامی فرش به مجمع همگانی و فوق‌العاده صاحبان سهام و صورت‌جلسات مجمع شرکت فرش ایران
سوابق خدمتی کبری هوشیار سرپرست کارخانه شماره یک همدان و درخواست کمک مالی شرکت فرش ایران
گزارش‌های مربوط به ماموریت‌های عبدالحسین ادیب‌زاده جهت بازرسی و ارزیابی فرش‌ها شرکت فرش ایران
امور مربوط به شرکت سهامی فرش ایران در شعبات داخل کشور شرکت فرش ایران
مجله رسمی وزارت عدلیه شرکت فرش ایران
موازنه حساب شرکت سهامی فرش ایران در شعبه مشهد شرکت فرش ایران
صورت‌جلسه مربوط به فرش ایران و صدور آن شرکت فرش ایران
ترجمه راپورت هیلد‌براند در مورد اوضاع بازار فرش در نیویورک شرکت فرش ایران
اعلان‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت قیمت‌های فرش و مصالح قالی بافی در برخی از شهرها از جمله کرمان و کاشان شرکت فرش ایران
صورت ریز هزینه‌های شرکت سهامی فرش شعبه مشهد شرکت فرش ایران
گزارش صورت‌حساب‌های شرکت‌سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
امور اداری مربوط به اسماعیل علی‌رضایی ممیز شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت رنگ‌های آلیزارین مورد استفاده در کارخانه‌ها شرکت فرش ایران
موجودی و ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان شرکت فرش ایران
دفتر محاسباتی انبار ریس‌پنبه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بازار فروش فرش در نیویورک شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به شرکت‌های محلی تاسیس شده با سرمایه اصلی شرکت فرش ایران
دفاتر انبار ریس پشم رنگین‌کمانی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت بازرگانی شرکت فرش ایران
ترازنامه و هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه ملایر شرکت فرش ایران
امور اداری مربوط به یکی از بازرسان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت بدهی‌های کارکنان راه آهن بابت اقساط فرش به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش بازرسی از وضعیت بافت فرش در اراک شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه و گزارش‌هایی درخصوص امور مربوط به صنعت فرش در ایران شرکت فرش ایران
خلاصه پرونده استخدامی چند تن از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شعبه آبادان شرکت فرش ایران
ارسال آمار تولیدی شرکت سهامی فرش ایران شعبه ملایر به دفتر مرکزی شرکت فرش ایران
مجله بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش رسیدگی به پرونده تعدادی از بدهکاران به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بدهی افراد به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف ارسال‌شده به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تقاضای رسیدگی به وضع استخدام کارکنان شرکت فرش شرکت فرش ایران
ایجاد اداره بازرسی شرکت سهامی فرش ایران و تشکیلات اداره مزبور شرکت فرش ایران
درج آگهی راجع به تعیین قائم مقام وزیر اقتصاد در امور شرکت‌ها در روزنامه اطلاعات شرکت فرش ایران
اعزام بازرس شرکت‌سهامی فرش‌ایران به همدان شرکت فرش ایران
نامه افزايش حقوق كاركنان شركت سهامي فرش(تبريز) شرکت فرش ایران
رکورد بازار فرش(شرکت سهامی فرش ایران ـ شعبه مشهد) شرکت فرش ایران
خرید مواد اولیه شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت تراز نامه حساب‌های شرکت سهامی قرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
بدهی اشخاص به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با سازمان حفاظت محیط‌ زیست شرکت فرش ایران
گزارش بازار فرش شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ناامنی راه‌ها در حوزه گدراوان تبریز شرکت فرش ایران
تحویل فرش به شهرداری تبریز شرکت فرش ایران
گزارش‌های فروش فرش توسط شرکت سهامی فرش شعبه تبریز شرکت فرش ایران
مکاتبات شعبه عراق شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
رونوشت دفتر روزنامه ماه اردیبهشت شعبه ماهان شركت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه مرداد شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات بین شعبه کرمان شرکت سهامی فرش ایران و آقای مانوسو از تجار فرش در همدان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه شهریور شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه مهر شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه‌های آبان و آذر شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفاتر روزنامه ماه‌های دی و بهمن شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه اسفند شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش‌هایی از ماموریت‌ها و فعالیت‌های ماهانه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات با شرکت سهامی فرش شیراز در خصوص وضعیت بازار فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش در موضوعات مختلف شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از کارگران شرکت سهامی فرش کرمان شرکت فرش ایران
آئین نامه تخفیف فروش فرش از سوی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی یکی از کارگران شرکت سهامی فرش شعبه محلات شرکت فرش ایران
رونوشت کلیه اقدامات صورت گرفته در شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
امور اداری شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
امور اداری شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مراسلات ارسالی از مرکز به موسسه قالی شرق شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تلگرافات شرکت سهامی فرش ایران به موسسه شرق لندن شرکت فرش ایران
بیمه کارگران کارگاه‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مسافرت مدیر تجارت‌خانه پرز لندن به ایران و جمع آوری اعانه برای سیل زدگان شرکت فرش ایران
آلبوم مشخصات تعدادی از کارگران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
‏‫آمار فروش فرش در فروشگاه مرکزی و فروشگاه‌های تابعه شرکت سهامی فرش ایران و عوارض گمرکی فرش ایرانی در کشورهای خارجی.‬ شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت مرکزی فرش ایران در تهران با شعبه همدان شرکت فرش ایران
امور مربوط به بیمه فرش‌ها و خرید و فروش قسطی شرکت فرش ایران
مجله بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
محاسبات مالی شرکت سهامی فرش شعبه کرمان شرکت فرش ایران
صدور اسامی استادان فرش‌باف، کارکنان شرکت سهامی فرش ایران با قید دستمزد شرکت فرش ایران
اخبار صنعتی و تجارتی هند شرکت فرش ایران
تقلیل دستگاه‌های قالی بافی تبریز و بیکاری کارگران شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت دارایی شرکت فرش ایران
بررسی وضعیت بافت فرش در استان کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسید هزینه‌های مختلف صندوق شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر حساب و بدهكار و بستانكاري شركت سهامي فرش ايران شعبه كرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارشات شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت کاکس اند کینگ کراچی با شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تلگراف‌های کنسول انگلیس در ایران در مورد هزینه حساب‌ها ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت سهامي فرش مركزي (ايران _ تهران) و كرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسید پرداختی حقوق کارمندان شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسیدگی به اختلافات مالی پیش آمده بین شرکت فرش و فرش بافان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست پرداخت هزینه تعمیر دو عدد مقراض(قیچی) ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
درخواست خامه ماشینی از شعبه همدان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت فرش كرمان با شركت فرش تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورت هزینه‌ها حساب‌های مالی شرکت فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات صادرات فرش كوروس و برادران در لندن ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش وضعيت بازار قالي و قاليچه كرماني ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مكاتبات شركت فرش كرمان با استانداري و فرمانداري ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
نامه نگاری فی‌مابین تجارتخانه مهرجی و شرکاء بندرعباس و شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران در خصوص خریدوفروش صادرات فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی بیمه ایران با شرکت فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات استانداری با شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات اداره دارایی با شرکت فرش و ارسال رسیدهای مالیاتی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران با اداره دارایی در مورد مالیات حقوق کارمندان و کارگران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با شعبه شرکت فرش اصفهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بخش‌هایی از مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان با تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتحساب‌های مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با بانک ملی درخصوص انتقال وجه ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش ایران ، کرمان و شرکت بیمه ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات و محاسبات شرکت فرش شعبه جوپار ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی فرش کرمان با شرکت‌های خارجی ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های بدهکاری و بستانکاری شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های روزنامه بدهکاری و بستانکاری شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتحساب‌های شرکت سهامی فرش ایران _ کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
رسیدگی به حساب هزینه‌های دفت روزنامه شرکت فرش شعبه کرمان و رفسنجان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتجلسات کمیته حفاظت کارگاه‌های شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات درخصوص قالی‌هایی که به استانداری فروخته شده ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با شرکت بیمه ایران در مورد بیمه بارنامه‌ها ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بیمه‌های حمل و نقل زمینی قالی و فرش به کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
اعلام وصول پشم و تبدیل آنها به خامه و پرداخت علی‌الحساب ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
فیش‌های بدهکاری و بستانکاری شرکت سهامی فرش شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
اسناد هزینه و بدهکاران و بستانکاران شرکت سهامی فرش ایران _ شعبه کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات درخصوص جواز صدور فرش در ماه‌های مختلف ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورت هزینه‌های شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مربوط به امور مالی،حمل و نقل و فروش محصولات ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تعرفه‌ احوال سالیانه اداره کارگزینی مستخدمین شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورتحسابهای شرکت فرش کرمان و شعبات جوپار و ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
گزارش‌ها و مکاتبات شرکت سهامی فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات استانداری کرمان با شرکت فرش ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات بابت وصول طلب شرکت پشم ریسی یزد از شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
بیلان سالانه شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شهبه مشهد شرکت سهامی فرش ایران با کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت سهامی فرش شعبه تبریز با کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
تهیه لوازم بافندگی موردنیاز شرکت سهامی فرش شعبه آباده شرکت فرش ایران
مکاتبات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با شرکت سهامی فرش ایران در موضوع بازپرداخت وام شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران درخصوص حق فعالیت شعب مختلف شرکت شرکت فرش ایران
امور مالی مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شعبه کاشان شرکت فرش ایران
رسیدگی به امور قالی و قالی بافی و شکایات قالی بافان در کرمان
آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات خرید و فروش قالی و مشکلاتی در خصوص رنگ و مواد قالی در کرمان
صورت وضعیت و عملیات بانکی شرکت فرش کرمان در سال ۱۳۱۵
حمل قالی و پشتی از کرمان به همدان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش کرمان با دفتر تهران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات شرکت فرش تهران با کرمان در مورد سفارشات شرکت شرق لندن و رسیدگی به مشکلات ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات مربوط به معاملات فرش با آقای رابرت سیمونز در همدان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
ارسال مواداولیه موردنیاز قالی‌‌‌ بافی از همدان به کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
طرح مشکل مربوط به دریافت عوارض حمل فرش‌‌‌‌‌‌های صادراتی از ماهان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
مکاتبات متفرقه شرکت فرش کرمان ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
صورت مشخصات فرش‌های صادرشده از شعبه کرمان به نیویورک شرکت فرش ایران
برگه داد و ستد مربوط به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
حمل پشم به کرمان شرکت فرش ایران
وضعیت دارایی و بدهی‌های شعب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
احداث کارخانه قالی بافی در تبریز شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های وزارت دارایی شرکت فرش ایران
درخواست کارشناس و تامین فرش وزارت دادگستری شرکت فرش ایران
دفتر مراسلات شرکت سهامی فرش ایران – کرمان شرکت فرش ایران
مکاتبات تجارتخانه همسوباس ، نیویورک و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
احصائیه‌های قالی‌های ایرانی وارد شده به سوئد شرکت فرش ایران
تقاضای اعطاء نمایندگی در هندوستان شرکت فرش ایران
گزارش وضعیت کارگران قالی‌باف در شهرستان اراک شرکت فرش ایران
مقایسه اقساد موعد گذشته مشریان اداره اسناد ، صورت بدهکاران شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های وزارت تجارت مبنی بر تخصیص اعتبار به مناسبت جشن عروسی شاه شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی بازرس شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با وزارت تجارت و هیات نظارت شرکت‌ها و مطالعه امور اقتصادی اداره کل تجارت شرکت فرش ایران
موضوعات مورد مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران با نمایندگی آن در نیویورک شرکت فرش ایران
مذاکرات عیسی کورسن نماینده شرکت سهامی فرش ایران در لندن با مرکز (تهران) درمورد معاملات تجاری بر قالی و فرش‌های ایرانی شرکت فرش ایران
قیمت فرش ایران در خارج از کشور شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش با شعبات داخلی و خارجی شرکت فرش ایران
دعوت به مشارکت برای عرضه بهترین فرش ایرانی به خارجیان شرکت فرش ایران
تقاضای افزایش سرمایه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست درج و تعیین نرخ آگهی‌های چاپ شده از شرکت سهامی فرش ایران در روزنامه‌ها شرکت فرش ایران
صورت محاسبات قالی‌های ارسالی شرکت سهامی فرش ایران در کاشان شرکت فرش ایران
امور مربوط به شرکت سهامی فرش ایران درخصوص آمار تولیدات ، وضعیت کارگاه‌های قالی‌بافی شرکت فرش ایران
آئین‌نامه حسابداری ، بخشنامه مبنی بر تشکیل اداره نظارت صنعتی شرکت فرش ایران
دفتر حقوق کارمندان و کارگران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
شرکت‌های جدیدالتاسیس شرکت فرش ایران
ابطال پیمان‌های بنگاه شرق لندن به آلمان شرکت فرش ایران
بولتن اطلاعات در موضوعات مختلف شرکت فرش ایران
سهام‌داران شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
طرح‌های عمرانی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
عملکرد شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
رسیدگی به پرونده‌های دیون به شرکت سهامی فرش ایران و درخواست پرداخت آن شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های در حال بافت شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
رونوشت احکام کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
خرید ماشین جیپ برای شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
ترازنامه صورت‌ریز هزینه‌ها و عواید فروشگاه شرکت سهامی فرش شعبه تبریز شرکت فرش ایران
قرارداد بافت بیست و هفت تخته قالی و پنج تخته قالیچه شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران به شعبه‌های این شرکت شرکت فرش ایران
مکاتبات ّ گلنبک گلنبکیان ّ با شرکت سهامی فرش ایران درخصوص سفارشات قالی و امور مربوط به آن شرکت فرش ایران
مکاتبات بین ادارات مختلف و شرکت سهامی فرش ایران درمورد فرش شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به مراسلات شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
اختصاص زمین‌ها و ساختمان‌های نیمه‌خراب به شرکت سهامی فرش ایران جهت تاسیس شعبه در تبریز شرکت فرش ایران
ورقه تقاضای خرید فرش ، پروانه خروج و فاکتور مربوطه از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات درخصوص ارسال قرمزدانه مشکی براق از آمریکا به ایران شرکت فرش ایران
شرح عملیات وصول بدهی‌ها به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت سفارشات آمار و فاکتورهای فروش فرش در شعبه اراک شرکت فرش ایران
نشریه ّخبرهای آلمانّ شرکت فرش ایران
صورت محاسبات شرکت سهامی فرش ایران در همدان و تجارت‌خانه اصفهان شرکت فرش ایران
بخشنامه شرکت سهامی فرش ایران درمورد حقوق و دستمزدها ، بیمه تامین اجتماعی شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه اتاق بازرگانی تهران درمورد حمل محمولات دولتی شرکت فرش ایران
خبرنامه بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
گزارش شرکت سهامی فرش ایران درمورد امور جاری و وضع شرکت شرکت فرش ایران
گزارش شرکت سهامی فرش درمورد درآمد حاصل از فروش و جهت دریافت وام شرکت فرش ایران
فرش از سوی شرکت سهامی فرش ایران در شعبه همدان شرکت فرش ایران
ترازنامه‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
تقاضای تهیه نشریه یادگاری به زبان انگلیسی شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه درمورد مشارکت داوطلبانه مردم در امر آموزش شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه وزیر مشاور نخست‌وزیر درمورد دانش واحدی برای رسیدگی به شکایت مردم در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها شرکت فرش ایران
سرشماری از کارخانه‌های قالی‌بافی کشور شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی جمعی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر مراسلات شرکت سهامی فرش ایران در کرمان شرکت فرش ایران
صورت مقایسه فروش قالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به حمل و صدور فرش از ایران به لندن و نیویورک شرکت فرش ایران
تقاضای پرداخت طلب به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده مربوط به بدهی یکی از کارکنان راه‌آهن دولتی ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات و اقدامات کارخانجات تامین مواد اولیه کرج شرکت فرش ایران
مشارکت شرکت سهامی فرش ایران در نمایشگاه فرش داخلی و خارجی شرکت فرش ایران
نشریه خواندنی‌ها شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد تاسیس شرکت محلی فرش در آمریکا شرکت فرش ایران
پرونده مربوط به آیین گمرکی فرش‌های صادراتی به نیویورک شرکت فرش ایران
مکاتبات محسباتی شرکت سهامی فرش مشهد شرکت فرش ایران
یک جلد روزنامه مهر ایران شرکت فرش ایران
وصول بدهی شرکت سهامی فرش از یکی از کارکنان اداره ثبت اسناد استان اصفهان شرکت فرش ایران
تهیه فرش برای موسسه خدمات اجتماعی و درمانگاه امید شرکت فرش ایران
چگونگی معامله فرش شرکت سهامی فرش ایران با بانک ملی ایران در هامبورگ شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات هیات‌مدیره شرکت سهامی فرش ایران و دستورات اداری شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات هیات‌مدیره شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران شعبه همدان و دفتر مرکزی آن در تهران شرکت فرش ایران
تصویب قانون بودجه کشور شرکت فرش ایران
شکایت شرکت سهامی فرش ایران از فرد بدهکار و مسائل پیرامون آن شرکت فرش ایران
مکاتبات مربوط به سرقت سه تخته فرش از شرکت سهامی فرش شعبه اراک توسط اداره دادستان ارتش شرکت فرش ایران
لیست فرش‌های فروخته شده به شرکت‌های خارجی از سوی شرکت سهامی فرش ایران شعبه اراک شرکت فرش ایران
بخشنامه‌های مربوط به شرکت‌های تعاونی فرش ایران و توزیع اجناس به کارکنان و صورت‌های مالی شرکت شرکت فرش ایران
مکاتبات داخلی و خارجی شرکت سهامی فارس بر صادرات و واردات فرش شرکت فرش ایران
درخواست ارسال سود اساسنامه شرکت سهامی فرش ایران به اداره مطالعات اقتصادی و مالی بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
تامین اعتبارات بانک ملی ایران جهت تجارتخانه‌های داخلی و خارجی شرکت فرش ایران
دفتر لیست بدهکاران و بستانکاران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
امور مربوط به شرکت سهامی فرش ایران ـ شعبه کرمان شرکت فرش ایران
گزارش آمار تولید اسفند و آذر ماه ۱۳۵۶ شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
صورت سود و زیان شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
آگهی مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی و مصرف کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مراسلات شرکت سهامی فرش ایران با تجارت‌خانه‌ها و شرکت‌های خارجی شرکت فرش ایران
صادرات قالی شرکت سهامی فرش ایران ، صورت سفارشات قالی از سوی آرژانتین و قیمت آن شرکت فرش ایران
تهیه لباس برای کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بافت قالی‌های تالار تاج‌گذاری شرکت فرش ایران
راهنمای شماره تلفن تهران شرکت فرش ایران
مکاتبات متفرقه شرکت سهامی‌فرش ایران درمورد دریافت گذرنامه و حقوق و مزایا شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه شرکت سهامی فرش ایران درمورد صادرات فرش و حواله آن شرکت فرش ایران
ترازنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
معاملات خارجی و داخلی شرکت سهامی فرش ایران از شعبه فرش کرمان شرکت فرش ایران
‏‫صورت درآمد شرکت سهامی فرش ایران دردوماه شرکت فرش ایران
آیین‌نامه مربوط به استخدام در شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
حضور شرکت سهامی فرش ایران در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت شرکت فرش ایران
بدهی یکی از کارگران به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اسناد هزینه شرکت سهامی فرش شعبه مشهد شرکت فرش ایران
دستورالعمل چگونگی نحوه بازرسی دستگاه‌های قالی‌بافی شرکت فرش ایران
وصول طلب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
نشریه آمار بازرگانی و اطلاعات ماهانه گمرکی شرکت فرش ایران
گزارش مامور اداره امور بانک‌ها و شرکت‌های دولتی راجع به معاملات شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت فرش‌های محموله از تهران و اراک شرکت فرش ایران
‏‫مکاتبات و گزارشات وزارت امور خارجه درمورد فرش ایران در جهان شرکت فرش ایران
سازمان اطلاعات فرش ایران و اقدامات آن در زمینه تبلیغ فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه و بانک شاهنشاهی شرکت فرش ایران
گزارش‌ها و صورت‌حساب‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه گناباد شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه اداره‌کل تجارت درخصوص لغات تصویب‌شده فرهنگستان ایران و کاربرد آن در مکاتبات اداری شرکت فرش ایران
اجرای طرح حمایت از قالی‌بافان حاشیه کویر شرکت فرش ایران
‏‫مجله بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
صورت محاسبات شرکت سهامی فرش « شعبه مشهد» شرکت فرش ایران
تهیه پشم جهت قالی بافی شرکت فرش ایران
تلگراف‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز شرکت فرش ایران
مکاتبات اداره کل کشاورزی و شرکت‌‌سهامی فرش ایران درخصوص صدور فرش به دانمارک در مقابل خرید بذرچغندر شرکت فرش ایران
تقاضای پلمپ فرش شرکت فرش ایران
مکاتبات فرش ایران با ژاپن شرکت فرش ایران
کسر حقوق کارشناس مالیاتی اداره کل درآمد ها بدلیل بدهی وی به شرکت سهامی فرش بابت خرید فرش اقساطی شرکت فرش ایران
کسر حقوق یکی از کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت بخشنامه شرکت‌سهامی فرش ایران طهران درمورد حمل مال در گمرک‌خانه ، تهیه پشم ، حمل قالی شرکت فرش ایران
گزارش تلاش سه ساله وزارت بازرگانی سازمان‌ها و مرکز تابعه شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد نمایشگاه‌ها شرکت فرش ایران
نمایشگاه فرش ایران در آمریکا شرکت فرش ایران
آمار فروش فرش‌های شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد شرکت فرش ایران
بازار فرش و تجارت آن و دفتر مربوط به ثبت نامه‌های ارسالی به شرکت سهامی فرش شعبه کرمان شرکت فرش ایران
خرید ماشین‌آلات و واردات آن شرکت فرش ایران
مکاتبات درمورد صادرات فرش به آلمان شرکت فرش ایران
شکوائیه تولید کنندگان فرش‌های تبریز شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به حسابداری شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
بدهی کارکنان گارد مسلح گمرک به شرکت سهامی فرش از بابت خرید فرش اقساطی شرکت فرش ایران
رفع اختلاف مالی شرکت فرش ایران
صورت اسامی کارمندان اتباع دول بیگانه شاغل در شرکت سهامی فرش ایران در کرمان و همدان و چگونگی پرداخت حقوق آنان شرکت فرش ایران
اقدامات گمرکی در زمینه صدور قالی از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست پرداخت اقساط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌حساب ریالی و ارزی شرکت سهامی فرش ایران شعبه تبریز با بنگاه پرز(لندن) شرکت فرش ایران
ارسال قالی از کاشان به همدان شرکت فرش ایران
گزارش شرکت سهامی فرش ایران درخصوص وضعیت مالی آن شرکت شرکت فرش ایران
وصول طلب‌های مالی شرکت سهامی فرش ایران بابت فروش فرش شرکت فرش ایران
فروش فرش‌های تبریزی شرکت فرش ایران
وصول طلب‌های مالی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مکاتبه شرکت سهامی فرش ایران و اداره کل گمرک شرکت فرش ایران
صدور فرش به شرکت لندن توسط شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
‏‫شرکت سهامی فرش ایران و اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم شرکت فرش ایران
نشریه سفارت هندوستان ـ تهران شرکت فرش ایران
دفتر محاسباتی انبار ریس پنبه ماشینی شرکت فرش ایران
دفتر صندوق شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
طرح اعطای وام بدون بهره به قالی‌بافان سراسر کشور شرکت فرش ایران
بیمه کارگران شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
شکایت کارگران شرکت فرش مشهد شرکت فرش ایران
عملکرد و اقدامات شرکت سهامی فرش ایران درمورد تدارکات هنگام ورود شاه به شیراز شرکت فرش ایران
پاسخگویی شرکت سهامی فرش ایران به درخواست‌های ادارات وزارت جنگ شرکت فرش ایران
پرداخت تتمه حساب اتباع و مشتریان خارجی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
موضوعات موردمکاتبه شرکت سهامی فرش ایران با شعبه سرخس در استان خراسان شرکت فرش ایران
درخواست بانک فلاحتی و صنعتی ایران از شرکت‌سهامی فرش درمورد ارسال رونوشت ثبت اسنادی اساسنامه و شرکت‌‌نامه شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با کمپانی فرتیز وله رو در نیویورک شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با کمیسیون ارز وزارت دارایی شرکت فرش ایران
اسناد رسمی شرکت‌سهامی فرش ایران درخصوص لزوم پرداخت اقساط توسط افراد به این شرکت شرکت فرش ایران
امور حقوقی و دعاوی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرونده پرسنلی ماشین‌نویس شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
امور مربوط به هیات‌مدیره شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
خرید زمین جهت احداث کارخانه قالی‌بافی در کرمان ، اساسنامه شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
لیست اسامی شرکت‌های خارجی خریدارکننده از شرکت سهامی فرش ایران شعبه شیراز شرکت فرش ایران
اوراق محاسباتی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
اخذ بروات خارجی از بانک ملی به حساب شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
مالیات فرش‌های صادره شرکت فرش ایران
وصول بدهی تعدادی از کارکنان دولت به شرکت سهامی فرش ایران از طریق کسر حقوق آنان شرکت فرش ایران
شرایط استخدام کارکنان فنی و کارگران جهت شرکت سهامی فرش ایران جهت توسعه و پیشرفت صنعت فرش شرکت فرش ایران
بخشنامه شرکت سهامی فرش ایران راجع به بودجه ، هزینه‌ها و صورت مخارج مختلف در شرکت شرکت فرش ایران
درخواست یک خط تلفن همگانی جهت فروشگاه‌‌های شرکت‌فرش ایران و مکالمات فوری مراجعه‌کنندگان شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با شرکت بیمه راجع به بیمه‌نامه و حمل و نقل دریایی جنگ و افزایش نرخ بیمه شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران برصادرات واردات داخل و خارج کشور شرکت فرش ایران
اسناد خرید فرش از شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
گزارش گردهمایی مسئولان حسابداری شعبه‌های تولید فرش در ایران شرکت فرش ایران
مکاتبات و تلگرافاتی درمورد فروش‌فرش به نیویورک شرکت فرش ایران
صورت اسناد هزینه شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد و صورت ریز تفصیلی انبار ، مواد رنگرزی و اثاثیه کارخانجات اختصاصی آن شرکت فرش ایران
دفتر مربوط به مراسلات شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
نظارت و بازرسی مواد مورد نیاز بافندگان برای بودجه شرکت فرش ایران
مکاتبات شهرداری تهران و شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
استخدام اشخاص در شعبه شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
دفاتر روزنامه شرکت سهامی فرش ایران شعبه چوبار ( کرمان) شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران شعبه زاهدان شرکت فرش ایران
قراردادعاملیت فروش در بلژیک بین شرکت سهامی فرش ایران و ابراهیم مولوی شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت سهامی فرش ایران با بانک ملی ایران شرکت فرش ایران
صورت‌حساب شرکت سهامی فرش ایران شعبه اصفهان شرکت فرش ایران
تقاضای صدور جواز حمل فرش و پشم شرکت فرش ایران
رسیدگی به درخواست‌های شرکت سهامی فرش ایران درمورد پرداخت وام شرکت فرش ایران
دفتر شعب حساب‌های فروش فرش شرکت فرش ایران
درخواست خرید فرش و پرداخت دیون به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دستور نامه توزیع پرسشنامه راجع به کارمندان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
سیاهه انبار رنگین کمانی شرکت سهامی فرش ایران شعبه کرمان شرکت فرش ایران
وضعیت مالی شرکت سهامی فرش ایران جوپار کرمان شرکت فرش ایران
دفتر شرکت سهامی فرش ایران ـ کرمان شرکت فرش ایران
اظهارنامه گمرکی چهل‌و‌شش عدل قالی و قالیچه ساروقی شرکت سهامی فرش ایران شعبه سلطان‌آباد شرکت فرش ایران
بخشنامه شرکت سهامی فرش شرکت فرش ایران
انتخاب عضو جهت هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت محتویات صندوق آهنی موجود در دفتر رئیس حسابداری شرکت سهامی فرش شعبه تهران شرکت فرش ایران
صدور حکم بازنشستگی هدایت‌اله مصدقی شرکت فرش ایران
سوابق خدمتی محمد سرخوش رئیس سابق کارخانجات کرج شرکت فرش ایران
عملکرد شرکت سهامی فرش ایران در نیویورک شرکت فرش ایران
نظامنامه تشکیلات دایره تفتیش شرکت فرش ایران
خط‌مشی شرکت فرش ایران شرکت فرش ایران
سوابق خدمتی علی بهار حسابدار شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران و ارائه گزارش عملکردها شرکت فرش ایران
خرید و فروش پشم مورد نیاز شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صدور فرش‌های دفتر شرکت سهامی فرش در قم شرکت فرش ایران
مکاتبات شرکت قالی شرق ایران در لندن شرکت فرش ایران
سوابق خدمتی خان‌بابا رحیمی شرکت فرش ایران
صورت‌جلسات مجمع عمومی شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
دفتر هزینه‌های شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
رونوشت تصویب‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و لوایح واصله به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
درخواست همكاری با كارشناسان سازمان طبقه‌بندی مشاغل دولتی و فهرست اسامی کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
کسر از حقوق کارکنان وزارت کشاورزی به‌دلیل بدهی به شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
پرداخت حقوق ، عیدی و پاداش کارکنان شرکت سهامی فرش ایران شرکت فرش ایران
صورت‌حساب‌های شرکت سهامی فرش ایران (تبریز) شرکت فرش ایران
سرقت از شرکت سهامی فرش ایران ، بیمه کارگران و… . شرکت فرش ایران
پرداخت بدهی کارکنان وزارت بازرگانی به شرکت فرش شرکت فرش ایران
دفتر روزنامه فروردین ماه شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه ماه خرداد شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
دفتر روزنامه تیر ماه شعبه ماهان شرکت سهامی فرش ایران ‏‫شرکت فرش ایران|کرمان
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *