ویدئو ۱۵ آبان ۱۳۹۸

شرکت سهامی فرش ایران تقدیم میکند

اولین مجله تصویری فرش

در این شماره میبینید: فرشچیان از فرش می گوید/ چرا لیلی گلستان تیغ و تار و پود را منتشر کرد؟/ از کجا فرش مرغوب بخریم؟/ یک هفته تا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران