فرش هدیه


طرح فروش ویژه هدیه فرش تمدید شد ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

فرش دستباف بخرید و هدیه بگیرید!

از بیستم شهریور تا ۱۵ مهرماه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۹ با خرید فرش دستباف از فروشگاه‌های منتخب شرکت سهامی فرش ایران به انتخاب خودتان تا ۲۰ درصد مبلغ خرید فرش دستباف هدیه بگیرید.